STIKKTITTEL

POD sladdet rapport om arbeidsmiljøet i Sør-Vest politidistrikt

Politidirektoratet har sladdet mye av innholdet i en rapport etter en ekstraordinær arbeidsmiljøundersøkelse ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt.

HEFTIG KONFLIKT: Det har over lang tid vært en krevende konflikt internt ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt. Det gjorde at POD grep inn i mars i år og iverksatte en ekstraordinær arbeidsmilljøundersøkelse. Drakampen om rapporten pågår fortsatt. Sør-Vest ledes fra politihuset i Stavanger (bildet).
Publisert Sist oppdatert

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble besluttet iverksatt av Politidirektoratet (POD) i mars i år. POD kalte inn til et ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i politidistriktet på bakgrunn av at det forelå hele fem varslingssaker som omtalte konkrete forhold ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT). Sør-Vest politidistrikt ligger i tillegg på landstoppen i antall varslingssaker.

En av de fem varslingssakene skal ha vært rettet direkte mot politimester Hans Vik, for manglende oppfølging av varslingssaker ved FOT. Alle var anonyme varsler.

Det forteller ulike kilder i Sør-Vest politidistrikt til Politiforum.

De fleste konfliktene og den største uroen skal ha vært ved Operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt, som er organisert under FOT. POD skal likevel ha valgt å omfatte hele FOT i den undersøkelsen som ble satt i gang. Et stort antall personer fra ulike deler av FOT ble dybdeintervjuet som del av arbeidet.

Politiforum har tidligere skrevet at da rapporten etterhvert forelå og AMU i et møte 15. september i år skulle bli muntlig orientert om funnene, ble tillitsvalgte og vernetjenesten uten forvarsel vist på gangen.

Dette førte til at hovedverneombud i politiet, Audun Buseth, rettet hard kritikk mot POD, som ledet prosessen og møtet. Han kalte opptredenen for «uverdig».

Etter krav fra vernetjenesten både lokalt og sentralt om å få innsyn i rapporten, har POD valgt å distribuere en sterkt sladdet versjon av arbeidsmiljørapporten til medlemmer av AMU lokalt.

Mye intern uro

Det skal ha skapt mye uro internt blant ansatte ved FOT at en usensurert versjon av arbeidsmiljørapporten senere ble delt med de påvarslede, to ledere ved FOT i Sør-Vest. Ansatte som var blitt intervjuet og deres tillitsvalgte fikk ikke se hvordan de var blitt gjengitt i rapporten. Dette og begivenheter i denne forbindelse skal ha fått som utslag at minst en ansatt har valgt å søke permisjon eller slutte i sin stilling i distriktet, får Politiforum opplyst.

Etter at vernetjenesten truet med å trekke seg fra den videre prosessen dersom man ikke fikk tilgang til hele rapporten i usensurert versjon, skal POD for få dager siden ha gått med på gi hovedverneombud i Sør-Vest og hovedverneombud i politiet sentralt tilgang til dette.

Det forteller ulike kilder til Politiforum.

Hovedverneombud Audun Buseth i politiet.

Hovedverneombud i politiet sentralt, Audun Buseth, bekrefter at han nå - etter mye fram og tilbake - har fått kopi av den usensurerte rapporten. Han vil ikke omtale innholdet av denne.

— Nå har vi fått hele rapporten, som vi har lagt ganske mye trøkk bak for å få tilgang til. Jeg har sett på dette som en prinsipiell sak, om hvordan Politidirektoratet ser på verneombudets rolle og samhandling mellom arbeidsgiver og vernetjenesten. Det har derfor jeg har lagt litt energi i dette. Rapporten er det helt åpenbart at vi skal ha tilgang til. Hvis det er PODs prinsipielle holdning at vi skal holdes på avstand, er det selvsagt veldig vanskelig å akseptere, sier Buseth til Politiforum.

De fleste i Sør-Vest politidistrikt skal imidlertid fortsatt bare sitte med den sladdete versjonen av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Peker på POD

Ifølge Buseth skal ledelsen ved Sør-Vest politidistrikt ikke være å bebreide for det tidligere «hemmeligholdet», fordi dette er det Politidirektoratet som har tatt beslutningen om. Det er POD som «eier» arbeidsmiljørapporten, fordi det var POD som satte i gang arbeidet og bestilte rapporten fra det eksterne selskapet Avonova Census.

ARBEIDSMILJØUTFORDRINGER: Politimester Hans Vik leder et politidistrikt som har omfattende arbeidsmiljøutfordringer. Her avbildet under en pressekonferanse mandag 23. oktober i år etter skuddvekslingen i Stavanger natten i forveien, der en person som skjøt mot politiet under et gisseldrama ble skutt og drept av politiet.

— Nå som vi har fått innsyn, skjønner jeg ikke noe mer om årsaken til at vi ikke fikk sett denne på et tidligere tidspunkt, sier Buseth. 

Han bekrefter overfor Politiforum at han er kjent med at sensureringen av rapporten og hvordan den usladdede versjonen er blitt delt med noen og ikke andre, har skapt mye uro internt i politidistriktet.

Det mener han kunne vært unngått.

— Manglende innsyn ødelegger jo for vernetjenestens mulighet til å være en konstruktiv bidragsyter i det generelle arbeidsmiljøarbeidet og også ved håndtering av konkrete konflikter og mer tilspissede situasjoner som man nesten må kunne si at det har vært i Sør-Vest, sier Buseth.

— Har vært rimelig oppgitt

— Reagerer du på hvor lang tid som er gått før POD ga dere innsyn?

— Jeg har vært rimelig oppgitt over at man bruker tid og krefter på å holde oss unna opplysninger som senere viser seg å være like ufarlige som det vi trodde.

— Men er ikke skaden likevel skjedd, fordi saken er håndtert på en klossete måte fra PODs side?

— Det er jo nettopp den virkningen, den frykten, vi i vernetjenesten kunne ha vært med og motvirket hvis vi hadde hatt fullt innsyn fra dag 1. Det er jo ofte vår rolle, å skape tillit til både konflikthåndteringen, varslingssaker og andre krevende saker. Men da må vi ha innsyn og informasjon. Ellers er det helt umulig for oss å gjøre jobben vår, sier Buseth til Politiforum.

Seksjonssjef Rune Pedersen i Politidirektoratet.

POD: «Ikke uvanlig»

Politidirektoratet forsvarer imidlertid sin håndtering av saken og av at det er laget en sterkt sensurert versjon av arbeidsmiljørapporten fra FOT i Sør-Vest.

«Det er ikke uvanlig at det lages flere versjoner som deles med politidistriktet i slike undersøkelser. Grunnen til at det er en sladdet versjon er av personvernhensyn. Vi tar tilnærmingen og kommentarene fra hovedverneombud Buseth med oss i det videre arbeidet med slike saker», sier seksjonssjef Rune Pedersen ved HMS-seksjonen i Politidirektoratet i en skriftlig uttalelse sendt til Politiforum.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS