POD inviterte politiidrettsforbundet til møte etter Politiforum-artikkel

Norsk Politiidrettsforbund (NPI) ble ikke hørt i forkant av at Politidirektoratet (POD) besluttet å stanse alle private lønnstrekk. I dag skal direktoratet likevel møte NPI for å diskutere konsekvensene for politiidretten.

Bildet er fra politimesterskapet i fotball i Nordlandshallen i 2018.
Publisert

I mars meldte Politiforum at Politidirektoratet (POD) skal stramme inn praksisen for lønnstrekk av privat karakter og knyttet til frivillige foreninger

Bakgrunnen for innstrammingene, som skal skje i løpet av 2024, er anbefalinger fra Rolleforståelsesutvalgets rapport.

– Organisasjoner som ikke lenger kan benytte lønnstrekk er alle organisasjoner av privat karakter. Det dreier seg om idrettsforeninger, kor/orkestre, kunstforeninger og Norsk politihundelag, sa fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna i POD.

Ble ikke invitert

Norges Politiidrettsforbund (NPI) fryktet dette kom til å få store konsekvenser for politiidretten.

– Vi vil selvfølgelig ikke ha en praksis som er ugrei, men denne innstrammingen kommer til å få økonomiske, administrative og sikkerhetsmessige konsekvenser for oss, sa NPI-leder Ellen Mari Burheim da til Politiforum.

Hun reagerte også på at POD ikke hadde innkalt NPI til dialogmøtene de avholdt i forkant av at beslutningen ble tatt.

– Jeg stiller spørsmål ved om hvorfor ikke NPI ble spurt. Vi har nesten 10.000 medlemmer, og får økonomisk støtte fra POD for å drive politiidrett, så at de ikke har sparret med oss, synes jeg er uheldig, sa hun.

Helomvending fra POD

I etterkant av Politiforums artikkel, forteller Burheim nå at POD har kontaktet NPI og invitert til et dialogmøte. Møtet skal avholdes i ettermiddag.

– NPI syns det er positivt at POD ønsker dialog om saken, og håper at dette betyr at de signaler som er sendt ut tidligere ikke er ensbetydende med at det vil bli en endring. NPI vil i møtet belyse saken, sett fra våre medlemmers side, og håper på en konstruktiv løsning som er akseptabel for alle parter, sier Burheim om PODs invitasjon.

– Vi har sett i Politiforums artikkel at forslag til endring trolig ikke primært var rettet mot politiidrett, men det er uansett viktig at vi får kommet med vårt bidrag for å best kunne nyansere debatten. Generelle løsninger er ikke alltid optimalt, det kan ramme veldig skjevt og få konsekvenser utover hva som er synlig ved første overblikk, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS