Regjeringen skal etablere en permanent partnerdrapskommisjon i 2024

Mehl sender nå forslag til lov om ny Partnerdrapskommisjon på høring. I høringsforslaget foreslår departementet blant annet at politiet skal ha en plikt til å utlevere informasjon til kommisjonen.

FORSLAG PÅ HØRING: Regjeringen skal etablere en permanent partnerdrapskommisjon i 2024.
Publisert Sist oppdatert

Partnerdrapskommisjonen skal undersøke drap begått av daværende eller tidligere partner eller kjæreste. 

For å sikre at kommisjonen kan gå grundig inn i sakene sender Justis- og beredskapsdepartementet i dag på høring en ny lov om å gi Partnerdrapskommisjonen tilgang til taushetsbelagt informasjon, ifølge en pressemelding. 

– Året har vært preget av flere rystende drapssaker. En partnerdrapskommisjon skal være permanent, slik som for eksempel Havarikommisjonen, og kunne gå inn i alle partnerdrapssaker. Vi må vite mer om hvorfor dette skjer for å kunne forebygge at liv går tapt. Derfor sender regjeringen nå en ny lov om Partnerdrapskommisjonen på høring, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

17 partnerdrap i fjor

I 2023 ble det registrert 17 partnerdrap. Så langt i 2024 er det allerede begått flere drap som etterforskes som partnerdrap.

I høringsforslaget foreslår departementet blant annet at politiet skal ha en plikt til å utlevere informasjon til kommisjonen, mens andre skal har rett til å gi opplysninger – og får da unntak fra taushetsplikten. 

For å kunne foreta nødvendig analyser av sakene er det helt vesentlig at kommisjonen får informasjon fra involverte personer og offentlige og private instanser.

– Er det noe vi som myndigheter kunne gjort annerledes for å forhindre drapene? Hva kan vi lære? Dette er viktige spørsmål som kommisjonen vil stille i hver sak og da må medlemmene få tilgang til informasjonen de trenger. Dette griper inn i personvernet, og må derfor reguleres i en egen lov, sier Mehl i pressemeldingen.

Partnerdrapskommisjonen kan ikke starte undersøkelser før straffesaken er ferdig og skal verken ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld.

Dobling i bruk av omvendt voldsalarm

Fra 8. april 2024 kunne politiet selv sette på omvendt voldsalarm. Alle politidistriktene i Norge har fått utdelt seks fotlenker hver. 

Med de nye reglene kan påtalemyndigheten ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud og mistanke om brudd på besøksforbud. I særlige tilfeller kan det gis selv om det ikke foreligger brudd på besøksforbud.

Antall personer med omvendt voldsalarm har mer enn doblet seg etter lovendringen i april 2024. Bruken av omvendt voldsalarm har gått opp fra 15 til 54 viste tall fra starten av juni.

Powered by Labrador CMS