Mer enn dobling i bruken av omvendt voldsalarm

Antall personer med omvendt voldsalarm har mer enn doblet seg etter lovendringen i april 2024. Bruken av omvendt voldsalarm har gått opp fra 15 til 54.

Publisert Sist oppdatert

Fra 8. april 2024 kunne politiet selv sette på omvendt voldsalarm. Alle politidistriktene i Norge har fått utdelt seks fotlenker hver.

Siden lovendringen trådte i kraft har antall personer som går med omvendt voldsalarm, gått opp fra 15 til 54.

Utvidet bruk av omvendt voldsalarm er en viktig del av regjeringens samlede innsats mot vold i nære relasjoner, skriver justis- og beredskapsdepartementet.

– Dette er svært viktig for å beskytte voldsutsatte kvinner og viser at konkrete tiltak virker, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Stortinget vedtok lovendringen før jul, men den skulle ikke tre i kraft før 1. juli. Det ble derimot fortgang i sakene etter den dramatiske økningen i tallet på drap hittil i år.

Med de nye reglene kan påtalemyndigheten ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud og mistanke om brudd på besøksforbud. I særlige tilfeller kan det gis selv om det ikke foreligger brudd på besøksforbud.

Powered by Labrador CMS