Oslo politidistrikt dropper årets UEH-opptak

– Opptak og selektering er ressurskrevende og økonomi har vært en viktig faktor i beslutningen, sier leder for felles operativ tjeneste Martin Strand.

Bildet er tatt i en annen sammenheng, under en UEH-øvelse i 2014.
Publisert

Oslo politidistrikt har besluttet å utsette årets UEH-opptak etter en helhetsvurdering.

Det forteller leder for felles operativ tjeneste Martin Strand i Oslo politidistrikt.

– Den foreløpige planen er utsettelse i ett år. Det har vært en vanskelig beslutning, fordi vi vet at det ligger mye arbeid bak opptaket, forteller han.

Ressurskrevende

Politidistriktet har vurdert at dette ikke går ut over deres innsatsevne på kort sikt.

– Vi har per nå nok personell ved UEH og vi skal ha personell fra tidligere opptak på grunnkurs denne våren. I tillegg har Politihøgskolen avlyst sitt grunnkurs høsten 2024, noe som vil si at tidligere selekterte står på vent for kursgjennomføring der, sier Strand.

Leder for felles operativ tjeneste Martin Strand sier det ikke går utover Oslo politidistrikts innsatsevne på kort sikt.

 – Skyldes bakgrunnen for beslutningen stram økonomi?

– Oslo politidistrikt har valgt å utsette årets opptak etter en helhetsvurdering. Opptak og selektering er ressurskrevende, og økonomi har vært en viktig faktor i beslutningen. Vi må hele tiden gjøre vurderinger på hvordan vi skal benytte tildelte midler best mulig for å løse samfunnsoppdraget, avslutter Strand.

Opp til distriktene

IP3 grunnkurset, som utdanningen kalles, gjennomføres på PHS. Politidistriktene får stilt et visst antall plasser tilgjengelig, men det er opp til hvert distrikt om de velger å sende mannskaper på utdanningen.

Fungerende seksjonsleder for operativ seksjon ved etter- og videreutdanning på PHS, Svein Graue, sier de har forståelse for budsjettsituasjonen i politidistriktene nå, og at dette innebærer harde prioriteringer.

– Det samme gjelder ved PHS, og det betyr blant annet at vi gjennomfører færre IP3-utdanninger enn vanlig i år. Alt i alt, vil likevel hovedvekten av våre øvrige operative utdanninger fortsatt gjennomføres, sier han.

Videre forteller Grue at det fortsatt er høy interesse for grunnutdanningene og at disse er fulltegnet.

Må prioritere

Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet (POD) sier det er opp til politidistriktene å vurdere behovet for rekruttering til de ulike funksjoner og rollene de skal ha.

– POD har forståelser for at politidistriktene må gjøre prioriteringer for å balansere behov for kompetanseheving opp mot gjeldende økonomiske rammer. POD er ikke bekymret for at en utsettelse av årets UEH-opptak i Oslo vil føre til forringet beredskap, sier han.

 POD har heller ikke kjennskap til om de andre politidistriktene har gjort samme vurdering.

Powered by Labrador CMS