NSM-sjefen går på dagen 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. 

NSM-direktør Sofie Nystrøm går av etter at det ble kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale.
Publisert Sist oppdatert

NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. Det skriver Justisdepartementet i en pressemelding. 

- Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Lånet er tatt opp i forbindelse med innflytting i nye lokaler. 

Hun vil iverksette flere umiddelbare tiltak umiddelbart, sammen med forsvarsministeren. 

Justisdepartementet skriver videre at de ble kjent med lånet i november 2023. Lånet utgjør blant annet et brudd på Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet. Lånet er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk. «NSM har gått langt utover sine fullmakter», skriver Justisdepartementet. 

Disse tiltakene er eller vil bli iverksatt

  • Justis- og beredskapsministeren har instruert NSM om å stoppe alle utbetalinger og transaksjoner relatert til låneavtalen. 
  • Justis- og beredskapsdepartementet er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen. 
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene. 
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet vil sette i gang en ekstern gjennomgang for å kartlegge omstendighetene rundt NSMs inngåelse av leieavtalen på Fornebu og låneopptak i tilknytning til dette. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder rutiner for behandling av leiesaker.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre god økonomistyring og internkontroll, samtidig som NSMs samfunnsoppdrag ivaretas.
  • På bakgrunn av dette har regjeringen i dag lagt fram forslag for Stortinget om å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet, selv om det p.t. ikke er gitt at staten vil være fullt ut forpliktet. Det er ennå ikke avklart hvilket endelig beløp staten må betale tilbake.

Kilde: Justisdepartementet

– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justis- og beredskapsministeren. 

Det vil bli en ekstern gjennomgang av saken. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og rutiner for behandling av leiesaker. 

Regjeringen har etablert dialog med utleier, og avvikler lånet. De har også lagt fram en tilleggsproposisjon for Stortinget, hvor de foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet med 200 millioner kroner. 

Powered by Labrador CMS