Politiets bemanningstall for mai:

Nedgangen i antall politifolk fortsetter

Siden mai i fjor har det blitt over 200 færre politifolk ute i distriktene. Aller flest har Oslo politidistrikt mistet.

Illustrasjonsfoto. Patrulje i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

Det blir stadig færre færre politiårsverk ute i politidistriktene.

Det viser politiets nyeste bemanningstall.

Mens det per mai i fjor var 9988 politiårsverk i distriktene, var de «bare» 9776 i tallet ved utgangen av mai i år. 

Det innebærer at det har blitt 212 færre politifolk på jobb. 

Hovedstaden har mistet flest

Aller flest har de mistet i Oslo politidistrikt. Her er de 124 færre politiårsverk på jobb.

– Vi er midt i rekrutteringsprosess med ansettelse av nye medarbeidere. Dette gjenspeiles ikke i bemanningstallene fra mai i år. Rekruttering tar noe tid, men de nye ansatte vil starte i løpet av sommeren/tidlig høst, skriver avdelingsdirektør Rune Berge i Oslo politidistrikt i en e-post til Politiforum.

Nedgangen i antall politifolk skjer til tross for de politiske forventninger om at distriktene skal ansette flere. Forventningene innebærer at distriktene skal ha like mange politiårsverk før sommeren i år, som de var per 31.12.2023.

Tallene per mai viser at distriktene er 188 politiårsverk unna å nå disse politiske forventningene.

– Forventer en oppbemanning

Politiforum har bedt om en kommentar til saken fra justisminister Emilie Enger Mehl. 

I en e-post skriver statssekretær Sigve Bolstad det følgende:

– Vi viser til Politidirektoratets forklaring til mai-tallene: «Fra utgangen av april 2024 til utgangen av mai 2024 har det vært en ytterligere nedgang på 26 politiårsverk. I tråd med tidligere år har det vært en ytterligere økning i foreldrepermisjoner i mai, og også som forventet. Økningen i foreldrepermisjoner forklarer i stor grad nedgangen i antall politiårsverk.»

Bolstad trekker også frem at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har styrker politiet med 1, 6 milliarder kroner, noe han mener gir politiet mulighet til å øke bemanningen. 

– Stortinget har nå vedtatt revidert nasjonaltbudsjett og pengene er fordelt til politiet, som nå vil fordele pengene ut i politidistriktene. Vi forventer en oppbemanning, skriver han avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS