STOR POLITIAKTIVITET: Oslo-politiet har allerede begynt forberedelsene til det topptunge Nato-møtet i Oslo i neste uke.

Nato-toppmøtet: Et av tidenes største politioppdrag

– Natos utenriksministermøte krever mye politiinnsats, og sikkerhetsnivået er høyt. Det er et av de største arrangementene for politiet i senere tid, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

Publisert

Til neste uke holder Nato utenriksministermøte i Oslo.

Norge er vertskap for arrangementet der Natos 31 utenriksministre er forventet å delta.

Møtet finner sted på rådhuset i Oslo. På agendaen står den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen Europa står i.

Siden Oslo er vertsby, er det også Oslo politidistrikt som har det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten rundt arrangementet - i samarbeid med PST.

stabssjef Harald Nilssen Oslo politidistrikt
KREVER STORE POLITIRESSURSER:- Vi har fokus på at det blir et trygt og godt møte for alle deltakende, samt for befolkningen i Oslo, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

– Natos utenriksministermøte krever mye politiinnsats, og sikkerhetsnivået er høyt. Det er et av de største arrangementene for politiet i senere tid, skriver stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt i en e-post til Politiforum.

Stort sikkerhetsoppbud

Politiet har over lengre tid vært i dialog med UD og andre involverte aktører om sikkerheten rundt arrangementet.

– Vi ser frem til gjennomføringen neste uke. Vi har fokus på at det blir et trygt og godt møte for alle deltakende, samt for befolkningen i Oslo, skriver han videre.

Videre forteller Nilssen at politiet vil ha stor synlig tilstedeværelse, og iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak knyttet til møtet.

Politidistriktet får også bistand fra andre politidistrikter og særorganer.

Koster mer enn Obama

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å bevilge 98 millioner kroner til gjennomføring av Natos utenriksministermøte.

Til sammenligning utgjorde politiets utgifter til sikring 74 millioner kroner, da Nobels fredspris ble gitt til Barack Obama i sin tid.

HIT, MEN IKKE LENGER: Store områder rundt rådhuset i Oslo, der Nato-toppmøtet finner sted, er allerede sperret av.

Politidirektoratet (POD) avviser imidlertid at Nato-toppmøtet er tidenes dyreste politioperasjon, men bekrefter at det er blant de dyreste.

– Politiet har levert innspill til et budsjett for gjennomføringen av det oppdraget det har fått av Justisdepartementet i forbindelse med NATOs Uminmøte. Midlene vil bli i stor grad bli benyttet til dekning av personell som omdisponeres, skriver seksjonssjef Niels Christian Hervig i POD i en e-post til Politiforum.

Bare personellkostnadene utgjør rundt 75 prosent. De resterende 25 prosentene går til reisekostnader, forlegning og bespisning, sperremateriell og andre fysiske kostnader.

Sikkerhet er viktig

– Natos uformelle utenriksministermøte er et toppmøte som gjennomføres i en tid hvor det er viktig at Nato har god dialog om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, skriver statssekretær Geir Indrefjord i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Politiforum.

Indrefjord viser til at det kommer utenriksministere fra samtlige Nato- land og det er viktig for Norge at det er sikkert.

– Kostnadene knytter seg i hovedsak til dekning omdisponerte personellressurser, sperremateriell og andre sikkerhetsrelaterte kostnader, skriver han videre.

Powered by Labrador CMS