Erik Sandsmark Idsøe begynner i et vikariat som politisk rådgiver hos Politiets Fellesforbund.
Erik Sandsmark Idsøe begynner i et vikariat som politisk rådgiver hos Politiets Fellesforbund.

Mehls tidligere statssekretær går til Politiets Fellesforbund

Erik Sandsmark Idsøe sluttet som statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i november. Nå begynner han som politisk rådgiver hos Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Idsøe startet først som politisk rådgiver for Mehl i oktober 2021, før han etter kort tid ble statssekretær for den ferske justis- og beredskapsministeren.

Den jobben hadde han til han fikk avskjed i nåde i statsråd 11. november i fjor.

Nå begynner Idsøe istedenfor i et vikariat som politisk rådgiver i Politiets Fellesforbund (PF), fagforeningen han hadde mye kontakt med i jobben som statssekretær for Mehl.

– Jeg har samarbeidet med PF i flere år, som rådgiver på Stortinget i opposisjon og i posisjon i regjering. Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av PF. Det er en svært viktig organisasjon i politiet. De tar godt vare på sine tillitsvalgte, ansatte og medlemmer, og tar samtidig et pådriveransvar for utviklingen av etaten, sier Idsøe på spørsmål fra Politiforum om hvorfor han har søkt på stillingen.

– Har mye å lære

PFs nye politiske rådgiver har tidligere hatt tilsvarende stillinger for både Jenny Klinge og Jan Bøhler, i tillegg til å ha jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet. Det tror Idsøe blir en fordel når han skal starte hos PF.

– Jeg tror jeg kan bidra med min erfaring. Samtidig har jeg mye å lære av de ansatte og tillitsvalgte, både på lokalt og sentralt nivå, som jeg har fått veldig god kontakt med fra min tid i politikken, sier han.

– Når begynner du i jobben?

– Jeg har varslet karantenenemnda, og saken ligger der. Så må de avgjøre hvor lang karantene jeg eventuelt får, svarer Idsøe.

– Veldig spennende ansettelse

På spørsmål om han har fått noen reaksjoner fra statsråden eller tidligere kolleger i Senterpartiet på at han nå «bytter side», svarer han dette:

– Jeg har bare mottatt positive reaksjoner. Jeg vet at statsråden har blitt orientert, så tror jeg vi alle forstår at vi har ulike roller.

– Hvordan blir det å jobbe opp mot tidligere kolleger i politisk ledelse som rådgiver i PF?

– Det vil nok gå bra. Det er dyktige folk både i embetsverket og politisk ledelse i Justisdepartementet. Jeg ønsker å bidra til godt samarbeid og dialog.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i PF, karakteriserer ansettelsen av Idsøe som «veldig spennende».

– Han har omfattende politisk kompetanse, stort nettverk og også bakgrunn fra å ha jobbet i politiet. Jeg gleder meg til å dra nytte av dette i jobben for å enda bedre få fram viktigheten av jobben norsk politi gjør, sier Skatvold til Politiforum.

Powered by Labrador CMS