POLITIHUSET I SKIEN: Politiet kunne i en periode lytte til samtaler mellom personer som satt i arresten og advokatene deres.

Lederen i Advokatforeningen om mulig brutt fortrolighet: - Uakseptabelt

Politiet i Sørøst godtar en bot på 50.000 kroner som følge av at det var teknisk mulig å lytte til samtaler mellom arrestanter og advokater.

Publisert Sist oppdatert

Det var i en periode fram til 2. februar i år at det ble gjennomført samtaler mellom arrestanter og advokater i arresten i Skien, samtaler som politiet kunne lytte til i sanntid.

Samtalene ble tatt på telefoner arrestantene fikk overlevert av politiet. På disse var det overvåkingsutstyr.

Spesialenheten har etterforsket saken, og har etter ordre fra Riksadvokaten ilagt Sør-Øst politidistrikt en bot på 50 000 kroner.

Politidistriktet har nå godtatt boten og lagt om rutiner.

GODTAR BOT: Politimester Ole B. Sæverud.

På politiets hjemmesider står det at det ikke er holdepunkter for at "avlytting", verken i sanntid eller ved en etterfølgende gjennomgang av lyd- og bildeopptakene fra arresten faktisk har skjedd, har det ved arresten i Skien uansett vært en mulighet og dermed risiko for at dette kunne skje.

Politimester Ole B. Sæverud sier politiets ansvar for å tilrettelegge for at konfidensialitet er ivaretatt i samtaler mellom advokat og klient er viktig.

- Selv om det ikke er noe som tilsier at det blitt lyttet til disse samtalene, er praksis lagt om. Det er en klar hovedregel at advokatsamtaler skal gjennomføres i rom uten overvåkingsutstyr, sier han.

-Helt uakseptabelt

Leder for Advokatforeningen Jon Wessel-Aas sier retten til fortrolig kommunikasjon med sin advokat - og også trygghet for at fortroligheten er reell - er én av flere grunnleggende rettigheter i en rettsstat.

- Det er derfor fint at politimesteren er så tydelig i sin kommentar om saken. Det som har skjedd her er selvfølgelig helt uakseptabelt, kommenterer han.

Powered by Labrador CMS