Kvitteringsordning førte ikke til styrket tillit

Politiets kvitteringsordning har ikke styrket tilliten til politiet, eller forbedret kommunikasjonen med de kontrollerte, viser en evaluering. 

Publisert Sist oppdatert

Mellom 5. desember 2022 og 3. september 2023, ble kvitteringsordningen gjennomført i Oslo sentrum. Dermed tilbød politiet alle personer de kontrollerte, innenfor et gitt område, en kvittering på at de hadde stoppet dem. 

Oslo Economics og By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) ved OsloMet har evaluert prosjektet på oppdrag fra Politidirektoratet. 

Deres konklusjon er at politiets kvitteringsordning i Oslo ikke har styrket tilliten til politiet eller forbedret kommunikasjonen mellom politiet og de kontrollerte. 

– Siden loggføring av etnisitet ikke har vært en del av politiets prosjekt, gir dermed prosjektet ikke svar på de spørsmålene organisasjonene særlig har vært opptatt av, sier Mariann Stærkebye Leirvik, forskeren ved NIBR som har utført evalueringen, i en pressemelding

Oslo Economics og NIBR påpeker at dersom etnisitet skulle vært inkludert i prosjektet, måtte bestillingen fra Stortinget vært formulert annerledes. I likhet med andre offentlige etater, har politiet i utgangspunktet ikke lov til å registrere etnisitet. 

I evalueringen argumenterer Oslo Economics og NIBR også for at det generelt er noen utfordringer for politiet dersom de skulle ha samlet inn informasjon om etnisitet. 

De viser til at dersom politiet selv skal notere deres oppfatning av den kontrollertes etnisitet, kan det bidra til økt oppmerksomhet rundt de kontrollertes utseende, når hensikten er det motsatte. Forskerne tror også at det vil kunne virke mot sin hensikt dersom tjenestepersonene selv spurte personene de kontrollerte, om deres etnisitet. 

«Selv om Oslo Economics og NIBR ikke kan utelukke at en kvitteringsordning kan ha en positiv effekt på den generelle tilliten til politiet i befolkningen, kan de ikke ut fra prøveprosjektet se at kvitteringsordningen har bidratt til å styrke tilliten til politiet», står det i pressemeldingen. 

– Piloten har ikke gjort kommunikasjonen mellom politi og de kontrollerte bedre. I enkelte situasjoner har kvitteringen heller hatt motsatt virkning, sier Leirvik. 

Eskalerte konfliktnivået

Evalueringen viser blant annet at flere polititjenestepersoner forteller at konfliktnivået har eskalert når de har gitt tilbud om kvittering. I de kontrollsituasjonene Leirvik har observert, har de kontrollerte i all hovedsak fremstått relativt likegyldige til å motta kvitteringen de ble tilbudt. 

– Mange forstår ikke vitsen med kvitteringen, en del takker nei, og en del takker ja. Ikke nødvendigvis fordi de selv ser vitsen, men fordi det er politiet som spør, sier Leirvik, og legger til: 

– Hvis vi tar utgangspunkt i de kontrollertes respons på kvittering, virker det ikke som om pilotprosjektet har bidratt til å styrke tilliten til politiet, sier hun. 

Evalueringen viser også at loggføringen av personkontroller i politiets registre (notoritet) har blitt noe bedre. 

- Forhastet

Martin Strand, enhetsleder i Oslo politidistrikt, mener at konklusjonen om at ordningen vurderes som «lite hensiktsmessig» er forhastet. 

- Meningen med en pilotordning er at vi skal gjøre en test, og få et grunnlag for hvordan vi kan gjøre det hvis man skal rigge en prøveordning i større skala. Det er delt ut 5200 kvitteringer, og det endrer ikke tilliten til politiet. For det må vi ha en mye større skala. Men vi har lært en del ting, sier Strand. 

- Evalueringen peker på at det ikke er kvitteringsordningen som vil gi oss bedre tillit, men at opplæringstiltak vil gjøre det. Det aller viktigste er det vi allerede har startet med, som er en handlingsplan for politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit, og undervisningsopplegget rettferdig politi. På den ene siden er det personer som har en innebygget følelse av at de blir kontrollert på grunn av etnisitet, og så står politiet på den andre siden og gjør det etter reglene helt riktig. Men vi har noen som føler på utenforskap, og det må vi ta på alvor. Jeg har en følelse av at det ikke handler om at vi gjør feil, men at vi må skape enda mer forståelse. Egentlig er vi ikke så langt fra hverandre, sier Strand. 

55 personer kontrollert minst fem ganger

Politidirektoratet opplyser at de vil komme med sin anbefaling om veien videre i mars.

– Rapporten gir oss et kunnskapsgrunnlag som blir viktig i arbeidet fremover. Det pekes på viktige læringspunkter og gis anbefalinger om hvordan politiet kan bli bedre, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet. 

Pilotprosjektet ble gjennomført i Oslo sentrum 5. desember 2022 til 3. september 2023. I løpet av pilotperioden ble det produsert 5158 kvitteringer til totalt 4278 personer. 55 personer er kontrollert fem eller flere ganger.

Prøveordningen ble realisert etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV høsten 2021. Kvitteringsordningen har i flere år vært etterlyst av blant andre Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

OMOD kritiserte prøveordningen siden kvitteringene ikke tok med opplysninger om for eksempel hudfarge, etnisitet eller landbakgrunn til de kontrollerte. Da falt mye av poenget bort, mente organisasjonen.

Politiet på sin side fremholdt at å registrere etnisitet eller hudfarge kunne være i strid med loven. 

Powered by Labrador CMS