Kripos tror organiserte cyberkriminelle vil operere fra Norge i år

Organiserte cyberkriminelle kan gjennomføre angrep fra Norge i løpet av 2023, tror Kripos. Hittil har cyberangrep blitt gjennomført fra utlandet.

Publisert Sist oppdatert

– Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst, og omfanget av kriminalite­ten er stort. Norge er et attraktivt mål for kriminelle i utlandet. Tidligere har gjerningspersoner som har rammet norske virksomheter, vært lokalisert i utlandet. Kripos tror at vi framover også vil se organiserte cyberkriminelle som opererer fra Norge, med fornærmede i både inn- og utland, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Kripos har for første gang laget en rapport om cyberkriminalitet. Den beskriver både situasjonen nå og forventet utvikling for 2023.

Rapporten peker blant annet på store mørketall og at få hendelser anmeldes, noe som minker sjansen for at de kriminelle oppdages og straffeforfølges.

Omfanget svinger

Omfanget av cyberkriminalitet i Norge svinger. De siste tolv månedene melder flere virksomheter om en nedgang i cyberkriminalitet.

Leder Olav Skard i Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) mener årsakene kan skyldes økt bevissthet og forebyggende arbeid, men også to år med pandemi og Russlands krig mot Ukraina.

– Denne utviklingen kan også være påvirket av mangler i rapportering, store mørketall og endringer i kriminalitetsutøvelsen. Svingninger må forventes, og vi må holde oss skjerpet, øke vår innsats og styrke vårt samarbeid, sier Skard.

Bekymret for datasentre

Tidligere i dag kom det også fram at Kripos er bekymret for at norske datasentre ikke blir etablert på en ansvarlig måte. Det mener de kan skape problemer.

– De planene som man har for datasenternæringen i Norge nå, mangler vesentlige risikovurderinger, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos til TV 2.

– Vi vet at datasentre benyttes som middel for å begå kriminalitet i mange forskjellige former. Det kan være løsepengevirus, overgrepsmateriale, alt som foregår på data, vil i mange tilfeller være innom et datasenter, sier han.

Viktig infrastruktur

I februar 2018 presenterte Høyre-regjeringen en langsiktig plan for å gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. I den 47 sider lange strategiplanen er ikke ord som «risikovurdering» og «trusler» nevnt en eneste gang.

Kripos understreker at datasentre er viktig infrastruktur som Norge trenger, men at etableringen må være forsvarlig og kontrollert.

– Det mener vi ikke er tilfellet akkurat nå. Nå er det næringen selv som regulerer hva slags informasjon de vil gi til politiet, sier Sætnan.

– Vi får henvendelser fra andre land som ber om hjelp til å innhente data fra norske datasentre, men den norske reguleringen i dag gjør det vanskelig, og i noen tilfeller umulig, sier han.

Powered by Labrador CMS