Krever svar fra statsråden om skuddeteksjon

Leder av Stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), krever at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer på hva som er årsaken til at forsøk på å få etablert et system for skuddeteksjon i Oslo hittil har havarert.

MANGE SKYTEEPISODER: Det har vært mange skyteepisoder i Oslo de siste årene. Her ligger et våpen på bakken i Oslo sentrum etter at det ble løsnet skudd 12. juli 2019. En krimtekniker fra Oslo politidistrikt er i arbeid på åstedet. En mann ble skadd i hendelsen.
Publisert Sist oppdatert

— Jeg kommer til å stille spørsmål til statsråden om hvilke politifaglige vurderinger som er gjort i denne saken. Jeg vil gjerne vite hva som er nødvendig for at politiet kan kjøpe inn og anskaffe et system for skuddeteksjon, sier Per-Willy Amundsen til Politiforum. Amundsen er selv tidligere justisminister. Han har lest Politiforums artikkel om forsøkene på å få på plass skuddeteksjon i hovedstaden, etter et stort antall skyteepisoder de siste 2-3 årene. Arbeidet ble ikke videreført, til tross for at alle mente det var en god ide å forsøke å få på plass et slikt system.

Amundsen peker på den økonomiske situasjonen for politiet, som fortsatt er krevende, selv om regjeringen torsdag gikk inn for å styrke politibudsjettet ytterligere med nye 882 millioner kroner.

— Jeg tror både politimesteren i Oslo og Politidirektoratet ser fornuften i å anskaffe et slikt system. Men stort sett alle politidistrikter går nå med underskudd. De som driver den overordnede økonomiske styringen ser jo at de ikke har rammer til å gjøre spesielt store investeringer framover, hverken i år eller til neste år.

— Men en stor investering er det vel ikke, med en kostnad på mindre enn en million kroner?

— Nei, det er jo ikke det. Det burde jo kunne prioriteres. Men da må i så fall andre ting prioriteres ned. I stedet for å diskutere hva politiet skal gjøre, må vi sette politiet i stand til å levere det samfunnet forventer at de skal levere, sier Amundsen til Politiforum.

— Bare trist

Han er overrasket over at Politidirektoratet og Oslo-politiet i dialog med Oslo kommune, Heimevernet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ikke har maktet å komme i gang med prosjektet, til tross for en meget lav kostnad. 

Leder av Stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp).

— Dette er bare trist. Jeg er jo blant dem som lar meg imponere av teknologien og som her er dels norskutviklet. Jeg opplever det som svært interessant teknologi at man kan detektere skudd. Jeg har stor forståelse for at politiet ønsker å implementere det. Det er jeg positiv til. Men når man ikke evner å gjøre det, har det kanskje med den økonomiske situasjonen til politiet å gjøre, som er under enhver anstendighet. Da må jo politiet gjøre prioriteringer, sier Amundsen.

Skuddeteksjonssystemet Triangula kan i løpet av et sekund og to nøyaktig lokalisere skytteren, og samtidig fastslå hva slags våpen vedkommende skyter med, hva slags ammunisjon og i hvilken retning.

Lederen av Stortingets justiskomite er klar på at det ikke er politikernes jobb å detaljstyre norsk politi ved å gripe inn i enkeltbeslutninger som koster en million kroner. Politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet ønsker heller ikke å gripe inn eller å gi føringer i saken.

— Jeg tror vi politikere skal være veldig forsiktige med å fortelle hvordan disse prioriteringene skal skje, sier Amundsen og fortsetter: — Å detaljstyre hva politiet skal gjøre, om de skal ansette en person ekstra eller kjøpe inn et spesifikt system eller ikke, det er en vurdering Oslo politidistrikt må gjøre selv. Men vi må sørge for at Oslo-politiet har ressurser nok til at de kan gjøre den jobben de er satt til, slik at de faktisk kan kjøpe inn et skuddeteksjonssystem.

— Dette må politidistriktet og Politidirektoratet selv finne ut av, sier han.

Undrende

Også Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland stiller seg undrende til at politiet ikke har evnet å komme i gang med uttesting av et system for automatisk deteksjon av skudd som blir løsnet på åpen gate i Oslo.

Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

— En million kroner sammenliknet med politiets totale budsjett er vel ikke spesielt mye penger?

— Det er jo penger det også. Det er vanskelig for meg å vurdere om det er rett å ha dette systemet eller ikke. Men jeg har jo også fått underhånden informasjon fra folk som har vært involvert i denne prosessen om at dette egentlig er en «no-brainer»-sak. Og det er vurderingen fra politihold. Og hvordan dette henger i hop med det, at man ikke er kommet i mål, det lurer jeg jo litt på, erkjenner Stensland overfor Politiforum.

— Gitt hvor mange skyteepisoder det har vært i Oslo de siste 2-3 årene og frykten for en ytterligere forverring av kriminalitetsbildet, er dette en type teknologi man bør vurdere å anskaffe?

— Slik jeg opplever det, er jo vurderingen innad i politiet at det faktisk er en god ide allerede. Men det som er saken er jo hvordan man skal få til selve anskaffelsen. Når alle er enige i at dette er en god ide, hvorfor i alle verden gjør man det ikke bare? Det forstår jeg rett og slett ikke, svarer Stensland.

— Blir du urolig over at norsk politi på såpass enkle saker der beslutningen fremstår som såpass fornuftig, likevel ikke evner å komme i mål?

— Det er jo et tegn på at den overordnede styringen er litt kjelkete. Det er jo ikke et politisk spørsmål om hvorvidt man skal anskaffe et slikt system som dette. Men denne saken viser jo at en del beslutninger tas eller ikke tas på litt merkverdig vis.

Vil ikke detaljstyre

Også Stensland understreker at det er helt feil dersom politikerne skal forsøke å detaljstyre norsk politi.

— Den dagen du blander politikerne inn i beslutninger om investeringer på en million kroner, da er du på ville veier, sier Stensland.

PEKES PÅ: Den politiske opposisjonen stiller seg spørrende til hvorfor ikke politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) og den øvrige ledelsen i Politidirektoratet skjærer gjennom når alle er enige om at å etablere et system for automatisk skuddeteksjon er en meget god ide i hovedstaden, spesielt når investeringen er på mindre enn en million kroner.

— Vi trenger en langtidsplan for politiet. Vi må også se på politiets rolle og samfunnsoppdrag. På den videre utviklingen av politiet. Vi trenger at det blir staket ut en ny retning og blir gjort noen avklaringer, legger han imidlertid til.

— Er det i møtet med en slik sak som dette litt frustrerende at dere nå er så opptatt av at politikerne ikke skal detaljstyre norsk politi?

— Heh. Jeg kommer aldri til å si at dette må de bare få gjennomført. Men når de er enige om veien, kan de ikke bare begynne å gå selv da? Politiet må jo selv kunne ta noen beslutninger om å komme videre. 

Peker på POD-ledelsen

— Hvis de ikke evner å gjøre det selv, hva da?

— Norsk politi har mye å gå på når det gjelder god ledelse. Det er for topptungt. Det er ofte slik at man går og venter på at andre skal ta en beslutning. Beslutninger bør heller tas på vesentlig lavere nivå. Det er jo en analyse jeg har hatt lenge. Dette er en slik sak, der folk er redde for å ta beslutninger. Da har du ikke en god nok ledelsesstruktur, slik jeg opplever det. Dette handler litt om organisering og litt om styring. Det er mye folk i politiet som er frustrerte, fordi de ikke får avklaringer. Det er viktig å ha raske avklaringer på ting, sier Stensland.

Jeg trodde jo at når ingen skjærer gjennom at det er noen på toppen som kan gjøre akkurat det, og at det var derfor vi hadde Politidirektoratet. Men det er mulig jeg har misforstått.

Sveinung Stensland (H)

Det norskutviklede skuddeteksjonssystemet Triangula er under utrulling i den amerikanske storbyen San Diego og vil i tillegg bli brukt under OL i Paris til neste år. Forsvaret har også tatt i bruk systemet på Akershus festning, der Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet er lokalisert.

— Det er veldig pussig at vi i Norge ikke kan få testet ut et norskutviklet system for skuddeteksjon. Men jeg opplever ikke diskusjonen i politiet som å fokusere på om det er lurt. Diskusjonen går jo mer på hvem som skal betale og hvordan det skal gjøres. Ikke om det skal gjøres. 

— Men det er jo endt opp i en situasjon der man ikke gjør det likevel, fordi ingen evner å skjære gjennom?

— «Jeg trodde jo at når ingen skjærer gjennom at det er noen på toppen som kan gjøre akkurat det, og at det var derfor vi hadde Politidirektoratet. Men det er mulig jeg har misforstått», sier Stensland.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS