Gulating lagmannsrett: Dommerne delt i synet på Tengs-saken

Dommerne i Tengs-saken har delt seg i flertall og et mindretall i synet på hvorvidt Johny Vassbakk er skyldig eller ikke. To av lekdommerne har tatt dissens.

Publisert

Det ble klart da domstolen avsa dom i den over 28 år gamle drapsgåten tirsdag.

Det var etter en summarisk gjennomgang av uenigheten mellom aktoratet og forsvarerne rundt det avgjørende DNA-beviset, at lagdommer Jarle Golten Smørdal opplyste at retten hadde delt seg i et mindretall på to og et flertall på fem.

De to fagdommerne er en del av flertallet.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal.

Domsavsigelsen startet klokka 10 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Powered by Labrador CMS