Forhandler om særaldersgrenser

Forhandlingene om pensjonsreglene for de som har særaldersgrense, gjenopptas. Forhandlingsmøtene vil foregå i hele juni, skriver NTB.

Publisert

LO, Unio, YS og Akademikerne gjenopptar i dag forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor.

Forhandlingene starter tirsdag klokken 15.30 hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Vårt krav har hele tiden vært at de som har en særaldersgrense, skal kunne gå av tidligere enn ansatte med ordinær aldersgrense, uten å tape i livsvarig pensjonsnivå, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Fysisk og psykisk belastende

Særaldersgrense omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

– Vi går inn i forhandlingene med krav om at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser, ikke skal komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper, sier forhandlingsleder Sissel M. Skoghaug i LO.

YS påpeker at det kan være direkte farlig i visse yrkesgrupper dersom ansatte fortsetter i jobben etter at de ikke lenger fyller tøffe fysiske og psykiske krav.

– Bare tenk på hvor viktig det er at brann- og redningsansatte er godt trent og skjerpet når de skal evakuere mennesker ut av bygninger som brenner, sier nestleder Lizzie Thorkildsen i YS.

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger også for de som er omfattet av særaldersgrenser.

Forhandlingene vil foregå i hele juni.

Powered by Labrador CMS