SKULLE DEMONSTRERE: En politibetjent i Oslo-politiet har fått påtaleunnlatelse etter at vedkommende avfyrte et vådeskudd da hen skulle vise sine skyterutiner til sin makker.
SKULLE DEMONSTRERE: En politibetjent i Oslo-politiet har fått påtaleunnlatelse etter at vedkommende avfyrte et vådeskudd da hen skulle vise sine skyterutiner til sin makker.

Fikk påtaleunnlatelse etter vådeskudd

I fjor skulle en politibetjent i Oslo politidistrikt vise makkeren skyterutinene sine inne på en politistasjon. Men betjenten hadde glemt at våpenet var ladd.

Publisert

Politibetjenten hadde gjennomført prosedyren for tømming av pistolen i en nedspenningstønne, men hadde satt magasinet inn i våpenet igjen, under hendelsen 21. oktober i fjor. Da politibetjenten skulle vise sine skyterutiner til makkeren forsikret ikke betjenten seg om at våpenet var tomt.

Skudd i gulvet

Betjenten vendte pistolen ned mot et betongulv og trakk av. Det ble da avfyrt et skudd ned i gulvet, som rikosjetterte opp i taket. Ingen ble skadd i hendelsen.

I avhør har politibetjenten forklart at hen hadde glemt at våpenet var ladd.

Nå er betjenten ilagt en påtaleunnlatelse av Spesialenheten, ifølge en fersk avgjørelse. Det innebærer at Spesialenheten mener at vilkårene straff er oppfylt, men at de ikke tiltaler betjenten.

Spesialenheten mener at skuddet representerer et grovt brudd på tjenesteplikten, og at handlingene til politibetjenten er svært klanderverdige.

Skjerpet praksis

Samtidig skriver Spesialenheten at de ved å vurdere vådeskuddet som en grovt uaktsom tjenestefeil skjerper praksisen for vådeskudd.

De påpeker også at de har ilagt flere påtaleunnlatelser for denne typen vådeskudd den siste tiden, og at de også har skrevet om temaet i sine to siste årsrapporter. Nå varsler Spesialenheten at de fremover kan komme til å skjerpe reaksjonene for vådeskudd.

– På et fremtidig tidspunkt må Spesialenheten legge til grunn at politiet har fått tilstrekkelig mulighet til å innrette seg, og at nye saker vil kunne bli avgjort med forelegg, står det i påtalevedtaket.

Powered by Labrador CMS