HØYESTERETSSDOMMER: Jens Edvin Andreassen Skoghøy.
HØYESTERETSSDOMMER: Jens Edvin Andreassen Skoghøy.

Politiet henlegger Skoghøy-saken

Politiet henlegger straffesaken om mulig forgiftning av høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

Politiet opprettet en undersøkelsessak om mulig forgiftning av Skoghøy som privatperson etter bekymringsmelding fra familien oktober 2022.

Høyesterettsdommeren har forklart både til politiet og til pressen at han mener konen sin har forgiftet han, etter at han ved to anledninger ble innlagt på sykehus. Konen har benektet dette.

Politiet har siden desember gått over til å etterforske saken ut i fra flere hypoteser og teorier.

Utfordrende å sikre bevis

Politiinspektør Per Thomas Omholt sier politiet blant annet har innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to sykehusinnleggelser i slutten av 2022.

- Politiets etterforsking har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold.

Saken er nå henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling, da det ikke er bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, heter det videre i pressemeldingen.

Siden politiet fikk kjennskap til denne saken noe tid etter de to sykehusinnleggelsene, har det vært en utfordring å sikre objektive bevis, som blod og urin ved alle hendelsene.

- Fornærmedes kone har hatt status som mistenkt og har blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffeskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, sier politiinspektør Omholt.

– Ikke overrasket

Ekskona til høyesterettsdommeren har kategorisk avvist anklagene som ligger til grunn for politiets etterforskning. Hun er svært glad for at saken nå er henlagt, ifølge advokat Musharraf Ashraf.

– Men hun er ikke spesielt overrasket. Dette er et utfall hun forventet, sier forsvareren til NTB. Han understreker at hun har opplevd den offentlige oppmerksomheten som svært belastende.

Ekskona har blant annet følt seg tvunget til å gå ut i mediene for å imøtegå anklagene.
Powered by Labrador CMS