Aktor legger ned påstand om 60 dager fengsel

Aktor la ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel for den tiltalte politimannen.
- Polititjenestemannen går utover rammene på slik måte at det er straffbart, sier hun. 

Ankesaken i Kongsberg-saken i Borgarting lagmannsrett. Spesialetterforsker Raymond Thorsen og aktor Marit Oliver Storeng fra Spesialenheten for politisaker.
Publisert Sist oppdatert

I dag avsluttes ankesaken i den såkalte Kongsberg-saken, hvor en politimann er tiltalt for vold mot to personer på en bensinstasjon på Kongsberg, natt til 30. oktober 2022. 

I dag prosederte forsvarer John Christian Elden og aktor Marit Oliver Storeng. 

Aktor Storeng sa i sin prosedyre at politiet som samfunnets maktapparat har anledning til å bruke makt i tjenesten, og at det sentrale i denne saken er om maktbruken går utover de rammene loven og politiets opplæring setter. 

- Politiets maktbruk skal være forholdsmessig og forsvarlig. Spesialenhetens syn er at polititjenestemannen går utover disse rammene på slik måte at det er straffbart, sier Storeng. 

Hun legger til at alle oppdrag skal forsøkes løst med det minst inngripende midlet først. 

Storeng legger til at retten må legge til grunn situasjonsforståelsen den tiltalte politimannen hadde på stedet. 

- Han visste ikke hvem Simensen var, og hva han vet nå er irrelevant. Jeg mener retten må se bort fra at Simensen hadde kniv og batong. Ut fra videoopptaket er det ikke noe som tilsier at Simensen gjorde noe for at batongen skulle komme ut under basketaket, sier Storeng. 

- Nedleggelsen sentral

Aktor mener nedleggelsen er sentral, fordi den fikk så stor betydning for oppdragsløsningen på stedet. 

- Hadde det ikke vært for den innledende nedleggelsen kunne situasjonen på Esso løst seg med verbale teknikker og pålegg, sier hun. 

Storeng viser til at det ikke var noe som tilsa at Simensen var, eller burde bli oppfattet som en reell trussel. 

- På det tidspunktet var ressurssituasjonen god. Politiet var i overtall, situasjonen var under kontroll. Tjenestemannen hadde dermed både tid og mulighet til å vurdere andre løsninger, sier hun. 

- Den umiddelbare nedleggelsen fremstår som en overdreven reaksjon på Simensen reaksjon på å bli tatt tak i, sier aktor. 

Etter Spesialenhetens syn var ikke situasjonen av en slik karakter at den forsvarte nedleggelsen. Aktor mener tiltalte hadde åpenbare handlingsalternatver til å slå, og at risikoen med å slå må veies opp mot skadepotensialet et slag kan innebære.

- Politioppdragene skal løses på minst mulig inngripende vis. Og nedleggelsen var dermed ulovlig, mener aktor. 

Hun legger ned påstand om fengsel i 60 dager, for den tiltalte politimannen. Advokatene til de fornærmede la også ned påstand om erstatning.  

Politimannen ble i fjor frikjent på alle punkter i tingretten. Han slapp også å betale erstatning til de fornærmede.

De fornærmede anket erstatningskravet, og Riksadvokaten anket frifinnelsen. 

Politiforum oppdaterer saken. 

Powered by Labrador CMS