Johny Vassbakk frifunnet for drapet på Birgitte Tengs

Johny Vassbakk (53) er uskyldig i det over 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs på Karmøy, konkluderer Gulating lagmannsrett. To av dommerne tar dissens.

Arkivfoto: Alf Ove Hansen / SCANPIX
Publisert Sist oppdatert

– Påtalemyndigheten har gått i bekreftelsesfella, konkluderte lagmann Jarle Golten Smørdal under domsopplesningen tirsdag.

Etter at det ble funnet DNA fra Vassbakk på strømpebuksa til Birgitte, har politiet og påtalemyndigheten forkastet alle opplysninger i saken som taler for hans uskyld. De må ty til spekulasjoner for å få andre opplysninger i saken til å stemme overens med sin hovedteori, ifølge domstolen.

Påtalemyndigheten har også uriktig lagt tidligere straffehistorikk, for å etablere relevant modus, til grunn for å understøtte det eneste beviset som peker mot Vassbakk: DNA-beviset. Og det beviset kan ikke alene brukes til domfellelse, siden det potensielt er en rekke feilkilder knyttet til DNA-avsetningen, mener retten.

Fakta om Tengs-sakenID

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

* I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.

* 1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.

* Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

* 17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.

* 6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.

* Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.

* Tirsdag 5. desember klokken 10 ble lagmannsrettens dom avsagt. De frifinner Vassbakk.

Påtalemyndigheten unnlot også å etterforske andre mulige mistenkte etter at det ble konstatert DNA-funn fra Vassbakk, framholdt retten. Smørdal viste konkret til to andre personer som hadde vært inne i etterforskningen på et tidligere stadium.

– Johny Vassbakk blir dermed å frifinne, sa Smørdal etter det som var å oppfatte som nærmest en slakt av påtalemyndighetens arbeid, vurderinger og konklusjon.

– Ubeskrivelig lettelse

Vassbakk selv bekreftet kort tid overfor retten etter at han hadde forstått dommen. Han kunne tirsdag forlate rettssalen i Stavanger som en fri mann. Han brast i gråt og måtte føres ut av rettssalen da dommen ble opplest, ifølge Dagbladet.

– Han reagerte med voldsom spenning og ubeskrivelig lettelse, sa Vassbakks forsvarer, advokat Stian Bråstein da retten var hevet.

Advokaten sier Vassbakk de siste to årene har fortalt at han har levd i et mareritt som han har håpet han skulle våkne fra. Til NRK sier han at klienten ikke greide å stå på beina, og at han heldigvis hadde en stol å sette seg i, da frikjennelsen var et faktum.

Trolig kommer Vassbakk og forsvarerne til å forberede et søksmål med krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse etter frifinnelsen.

– Hvis det blir frifinnelse, vil erstatningen for varetekt være noen hundrelapper per døgn. Det er den standardiserte delen av det. For de fleste går jo livet videre ganske likt etterpå. Utfordringen her er at han blir en «persona non grata» – en ingen vil ta i, sa advokat Stian Kristensen til Dagbladet før domsavsigelsen.

DNA fra Vassbakk

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Det er på det rene at retten legger til grunn at DNA-funnet som ble gjort på strømpebuksa til Birgitte Tengs, stammer fra tiltalte Johny Vassbakk. Dommerne understreket imidlertid allerede tidlig i domsopplesningen at funnet må være såkalt gjerningsrelevant for at det skal kunne brukes som bevis for at tiltalte er skyldig.

Retten fester ikke lit til politiets totale avvisning av at hans DNA kan ha kommet på strømpebuksa gjennom kontaminering eller fra tidligere kontakt.

Snarere mener retten at politiet ikke har vært interessert å finne eller har lett spesielt godt etter slike muligheter.

Aktor: – Kjenner oss ikke igjen

– Vi kjenner oss ikke igjen at vi skal ha gått i en bekreftelsesfelle, sa statsadvokat Thale Thomseth da hun kommenterte frifinnelsen kort tid etter at retten var hevet.

Påtalemyndigheten vil gå nøye gjennom dommen for på vurdere hva som skal gjøres videre i saken. det er til sjuende os sist Riksadvokaten som skal beslutte om frifinnelsen skal ankes eller ikke.

– Vi konstaterer at retten har en annen vurdering enn oss, sa Thomseth.

– Vi har brukt mye tid under etterforskningen til å lete etter mulige feilkilder til kontaminering og oversmitte, men det kom klanskje ikke klart nok fram under bevisførselen, la hun til.

Hun poengterte dessuten at dommerne var delt i synet på skyldspørsmålet og at aktoratets oppfatning støttes av to av de sju dommerne i lagmannsretten.

– Vi har dessuten en fellende dom i tingretten, som vi mener viser at det var riktig å ta ut tiltale i denne saken, sa hun.

Dissens fra to dommere

Etter en summarisk gjennomgang av uenigheten mellom aktoratet og forsvarerne rundt det avgjørende DNA-beviset, opplyste lagdommer Jarle Golten Smørdal at retten hadde delt seg i et mindretall på to og et flertall på fem.

De to fagdommerne er en del av flertallet som konkluderte med frifinnelse. I merknadene til mindretallet framgår det at de mener Vassbakk er skyldig.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse. Advokat Bråstein konstaterte etter frifinnelsen at de langt på vei har fått medhold i sine anførsler og sin argumentasjon i retten.

Lagmann Smørdal fastslo blant annet at aktoratets bevisførsel la opp til en omvendt bevisbyrde, der det må bli opp til tiltalte å bevise sin uskyld.

Venter fortsett etterforskning

Bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, John Christian Elden, forventer at politiet jobber videre etter frifinnelsen av Vassbakk.

– Vi forutsetter at politiet fortsetter å jobbe med saken, slik at de om mulig finner en gjerningsperson, sier Elden til pressen etter rettssaken.

Han forteller at foreldrene til Tengs har vært forberedt på at saken kunne gå begge veier.

Foreldrene har ennå ikke gitt opp håpet om at det skal komme en løsning i saken.

– De har alltid et håp. Nå har de hatt et håp om det i 28 år, og de har ennå ikke greid det. Men de håper det vil skje, sier Elden.

Powered by Labrador CMS