FERSK UNDERSØKELSE:

Halvparten opplever krevende emosjonelle situasjoner på jobb

Det svarer 44 prosent av nesten to tusen politifolk, i en fersk SINTEF- undersøkelse bestilt av organisasjonen Unio.

ULYKKER: Trafikkulykker og andre hendelser kan sette spor hos politifolkene som er tilstede.
ULYKKER: Trafikkulykker og andre hendelser kan sette spor hos politifolkene som er tilstede.
Publisert

Over 7500 sykepleiere, politi, lærere, barnehagelærere eller fysioterapeuter har blitt spurt om hva det gjør med dem å møte store emosjonelle belastninger i deres arbeidshverdag. 

Halvparten av disse oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Undersøkelsen ble sendt til alle sine yrkesaktive medlemmer (13419) i politidistrikter og i særorgan, bortsett fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

Det var Politiets Fellesforbund som videreformidlet undersøkelsen til sine medlemmer. 1819 politifolk svarte.

Kan ikke si hva de mener

SINTEF snakket også med relevante informanter i de forskjellige yrkesgruppene i forbindelse med undersøkelsen.

Både tiltak som er gjort for å takle krevende emosjonelle situasjoner, og hva som kan gjøre dette vanskeligere, er belyst i undersøkelsen.

I tillegg til at mange politibetjenter oppgir å stå i slike situasjoner, sier også halvparten at jobben krever at de ikke uttrykker sin egen mening:

ANDRES PROBLEMER: 74 prosent av politifolka som har svart sier de må håndtere andre folks problemer som en del av jobben.
ANDRES PROBLEMER: 74 prosent av politifolka som har svart sier de må håndtere andre folks problemer som en del av jobben.

En undersøkelse gjort av Politiforum tidligere i år avdekket at seks av ti politiansatte mener etaten er preget av en fryktkultur.

Tøft å møte pårørende

Undersøkelsen hadde også åpne spørsmål om emosjonelle belastninger, der en ansatt i politiet svarte følgende:

«Kombinasjonen av tøft åsted og kontakt med pårørende. En ting er å holde seg proff på et åsted, men når det åstedet får pårørende i direkte kontakt med oss da er det særs tungt. Vi gjør jobben ingen andre vil ta i. Dersom vi ikke kommer inn under særaldersgrensen, tror jeg ikke jeg klarer å holde ut til jeg blir 68 år. Den psykiske belastningen blir altfor høy.»

Det ble også spurt om positive og givende sider ved politiyrket:

Å utgjøre en forskjell for mennesker, hindre urett, være til hjelp og være en del av et godt arbeidsmiljø blir trukket frem som noen oppsummerende synspunkter.

For å takle vanskelige situasjoner er kollegastøtte og ledere som er tett på og til stede noe som skaper trygghet for de ansatte.

Unio-lederen: Nyttig kunnskap

Forskningsundersøkelsen som SINTEF har utført på oppdrag fra Unio viser at det er høy yrkesstolthet og et stort jobbengasjement blant de som arbeider for og med mennesker. 

Unio-lederen håper funnene fra undersøkelsen kan bidra med ny og viktig kunnskap for ansatte, ledere, forbund og arbeidsgivere innenfor relevante yrker:

– For å beholde og rekruttere arbeidskraft i yrker som jobber for og med mennesker må det jobbes mer systematisk med forebygging på arbeidsplassene. Potensialet for å få flere til å jobbe lenger er stort, sier Ragnhild Lied til Unio.

Politifolk svarer selv i undersøkelsen at det finnes lite systematisk kartlegging av emosjonelle krav og belastninger på jobb.

«Verken medarbeidersamtaler, vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser undersøker eller adresserer tematikken i særlig grad, det meste må ifølge informantene tas opp på eget initiativ. I en travel arbeidshverdag for ledere er det ikke lett å fange opp om ansatte opplever arbeidshverdagen som for krevende, hvis de ikke sier ifra om det selv.» står det i undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS