Streik i politiet:

Griper inn med tvungen lønnsnemnd

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) grep onsdag morgen inn med tvungen lønnsnemnd i forbindelse med arbeidskonflikten mellom Unio og staten.

TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) møter pressen i dag.
Publisert Sist oppdatert

Arbeidsminister Tonje Brenna informerte pressen i dag tidlig om hvorfor hun griper inn med tvungen lønnsnemnd. Streiken er dermed avsluttet. 

– Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg å bryte inn i streiken, sier Brenna.

– Terskelen for å bruke tvungen lønnsnemnd er, og skal være, høy. Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de ikke klart. Vi har fått løpende konsekvensvurderinger av streikeuttaket fra de deler av staten som er rammet. Følgene av streiken innebærer så alvorlige samfunnsmessige konsekvenser at vi nå ikke har noe annet valg enn å gripe inn, sier hun videre.

Mottok rapport

I en rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det frem at helikoptertjenesten i Oslo vil være svært svekket ved streikeuttaket som var planlagt.

– Ti systemopperatører i Oslo politidistrikt tas ut i streik, og fem dispensasjonssøknader er avslått. Det fører til at nasjonale bistandsressurser i Oslo politidistrikt vil få vesentlig større responstid utenfor Oslo, sier Brenna.

I tillegg ville grensekontrollen blitt svekket i flere politidistrikter.

– Samtidig vil streikeuttaket medføre at politiets evne til grensekontroll blir betydelig svekket. Det gjør at politiet ikke lenger vil kunne oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden, og utføre våre internasjonale forpliktelser. Derfor griper vi inn, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

«Kraftig redusert»

«I Sør-Vest politidistrikt er bemanningen kraftig redusert. I enkelte perioder vil det bety at ingen er på jobb, og uten kapasitet til å gjennomføre minimumskontroll må grensene stenges eller være ubetjente. Det er også lav bemanning i grensekontrollen i Sør-Øst politidistrikt og Øst politidistrikt», skriver departementet i en pressemelding.

«Dette innebærer en økt risiko for at kriminelle og andre trusselaktører kan komme inn til Norge via luft og sjø. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med et skjerpet trusselbilde, er det nødvendig med grensekontroll», fortsetter de.

Skuffet Unio

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat i en pressemelding.

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Varslet opptrapping av streiken

Unio varslet mandag at streiken skulle trappes opp i dag onsdag. Ytterligere 160 Unio-medlemmer skulle ut i streik, blant dem ansatte i politiet og Meteorologisk institutt.

Søndag kveld avsluttet regjeringen streiken til Akademikerne med tvungen lønnsnemnd, mens Unio fortsatte sin streik med full styrke.

Akademikerne og Unio brøt meklingen i statsoppgjøret fordi tilbudet fra staten innebar at de i praksis ville blitt fratatt tariffavtalen Akademikerne fikk mens Erna Solberg (H) var statsminister. Avtalen overlater til partene i den enkelte virksomhet å fordele lønnsmidlene slik de blir enige om. Unio sluttet seg til avtalen i 2022.

Staten som arbeidsgiver ønsker å gå tilbake til ordningen fra før 2016, da det var én hovedtariffavtale for alle organiserte. LO og YS vil ha en slik ordning.

Til Rikslønnsnemnda

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil nå fremme en sak om bruk av tvungen lønnsnemnd i statsråd, før saken sendes til Stortinget for snarlig avgjørelse.

Etter ferdig behandling i Stortinget, er det Rikslønnsnemnda som skal behandle saken og komme til sin avgjørelse.

Som en del av prosessen vil partene i streiken også få anledning til å komme med skriftlige innlegg før det avholdes muntlige forhandlinger.

Powered by Labrador CMS