Frontex-personell skal kurses på Politihøgskolen

Frontex-personell fra EU- og Schengen-land skal kurses i maktbruk ved Politihøgskolen på Kongsvinger. 

Bildet er tatt i en annen sammenheng, hvor en norsk Frontex-medarbeider og hund er i tjeneste.
Publisert

I april vil tre kurs, med 42 kursdeltakere per gang, bli holdt for Frontex-mannskaper på Politihøgskolen i Kongsvinger.  Deltagerne og instruktørene kommer fra ulike EU- og Schengenland, og kursene er vedlikeholdskurs i bruk av makt. 

- Vi har fasiliteter på Kongsvinger som passer veldig godt. Vi er i nærheten av en internasjonal flyplass, og Kongsvinger leir er også godt egnet med tanke på overnattingsmuligheter og ikke minst øvingsområder, sier Kjell Eirik Mortensen, assisterende rektor ved Politihøgskolen. 

Kan bli utvidet

Han legger til at det for Politihøgskolen er et givende og viktig bidrag inn i det Europeiske samarbeidet, og at det, i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden i dag, er et arbeid som blir stadig mer aktuelt. 

FRONTEX

  • Frontex, European Border and Coast Guard Agency, støtter EUs medlemsland og Schengen-tilknyttede land i forvaltningen av EUs ytre grenser og kampen mot grenseoverskridende kriminalitet. 
  • Frontex er et kompetansesenter for grensekontroll ved EUs ytre grenser og utveksler etterretning og ekspertise med alle medlemsland og med naboland utenfor EU som er berørt av migrasjonstrender og grenseoverskridende kriminalitet. 

- Når det gjelder grensekontroll har Politihøgskolen fått i oppdrag å støtte gjennomføringen av forpliktelsene, som følger av det felles regelverket som ligger til grunn for samarbeidet mellom Norge og resten av EU- og Schengen. En viktig del av dette er samarbeidet som er knyttet til opplæringen av eget og europeisk grensepersonell, sier Mortensen. 

- Det kan derfor bli aktuelt å søke om andre kompetansehevende Frontex-kurs. Disse kan bli gjennomført allerede til sommeren, sier han. 

Han legger til at kursene for Frontex ikke går på bekostning av andre aktiviteter som ellers finner sted på Politihøgskolen, og at Frontex-kursene legges på tidspunkter hvor de har ledig campus-kapasitet. 

Tror på suksess

Tor André Johnsen (Frp), stortingspolitiker fra Hedmark, har hatt stort engasjement for Politihøgskolen i Kongsvinger, helt siden bachelorutdannelsen der ble lagt ned. Han er svært glad for at Frontex nå skal kurses på Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger. 

- At Frontex kommer til Kongsvinger for å trene er en god nyhet. Jeg tror at med det dyktige personellet som er der, og de gode fasilitetene, vil Frontex fortsette å bruke Politihøgskolen. EUs yttergrenser er under press, og det blir mer og mer internasjonal kriminalitet, så dette må videreføres. Det er all grunn til å tro at dette blir en suksess. Jeg oppfordrer også justisministeren til å sørge for at andre justisministre i andre land også vet hva Politihøgskolen på Kongsvinger kan tilby, så andre land også vil bruke Kongsvinger, sier Johnsen. 

Powered by Labrador CMS