INGEN STØTTE ELLER KRITIKK: Politidirektør Benedicte Bjørnland får hverken kritikk eller støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet henviser fortsatt bare videre til Politidirektoratet.
INGEN STØTTE ELLER KRITIKK: Politidirektør Benedicte Bjørnland får hverken kritikk eller støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet henviser fortsatt bare videre til Politidirektoratet.

Justis- og beredskapsdepartementet:

Fortsatt taushet om politi-direktøren

Justis- og beredskapsdepartementet og statsråd Emilie Enger Mehl vil fortsatt ikke svare på spørsmål om politidirektørens håndtering av dronesakene i fjor høst.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet har en forvaltningsmessig plikt til å avklare om politidirektør Benedicte Bjørnland gjorde noe kritikkverdig da hun 4. oktober i fjor røpet at norsk politi hadde utplassert dronedeteksjonssystemer på flere olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel, sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Politiforum fredag.

Politidirektør Benedicte Bjørnlands medieutspill førte til et umiddelbart og dramatisk fall i antall innrapporterte dronehendelser fra en uke til neste.

Hemmelig politioperasjon

Politiforum har de siste dagene avslørt at offentliggjøringen vakte sterke reaksjoner innad i politiet, fordi mange håpet at utplasseringen av deteksjonssystemene skulle frembringe viktig etterretning og data som indirekte også kunne understøtte etterforskningen av alle dronehendelsene. Men slik gikk det ikke.

Dronedeteksjonssystemene ble utplassert i en hemmelig politioperasjon som ble gjennomført av Beredskapstroppen og Bombetjenesten i Oslo-politiet. Norsk politi hadde på dette tidspunkt noen få deteksjonssystemer til rådighet.

LES OGSÅ

Flere sentrale politikilder hevder overfor Politiforum at informasjonen om de utplasserte dronedeteksjonssystemene var graderte opplysninger og mener derfor at politidirektøren kan ha begått et sikkerhetsbrudd ved offentliggjøringen. Politidirektør Benedicte Bjørnland har derimot avvist at opplysninger om tiltaket var gradert etter Sikkerhetsloven, men uten å avklare om informasjonen var taushetsbelagt eller beskyttet på annen måte.

Henviser igjen til POD

– Når det er rapportert eller påstått at det kanskje er begått et sikkerhetsbrudd fra politidirektørens side, er det klart at da kan ikke Politidirektoratet selv avgjøre om dette er galt eller riktig. Justisdepartementet har jo et klart ansvar for å påse at en slik sak blir undersøkt og klarlagt på en betryggende måte, sier jusprofessor emeritus Jan Fridthjof Bernt til Politiforum.

Politiforum har bedt om nye kommentarer fra Justis- og beredskapsdepartementet etter uttalelsene fra den anerkjente jusprofessoren ved Universitetet i Bergen.

Men departementet ønsker fortsatt ikke å kommentere saken om politidirektøren på selvstendig grunnlag.

VISER TIL POD: Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere kritikken av politidirektøren.
VISER TIL POD: Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere kritikken av politidirektøren.

«Viser til tidligere svar: «Justis- og beredskapsdepartement henviser til POD.»», skriver senior kommunikasjonsrådgiver i departementet, Linda Hafstad, i en e-post til Politiforum fredag.

Utover dette vil departementet fortsatt ikke kommentere saken.

— Styringsproblem

Jusprofessoren mener imidlertid svaret fra departementet ikke er holdbart, som kommunikasjonsenheten nå har gitt to ganger. Nå kommer også justisfraksjonen til Høyre i Stortinget på banen, og krever svar fra departementet og statsråden (se egen sak).

– Saken kan ikke slutte i direktoratet. Det som skal skje, er at departementet ser på det som da har fremkommet, vurderer om de har behov for ytterligere undersøkelser, og deretter treffer en konklusjon, sa Bernt til Politiforum fredag og la til:

– Dersom departementet bare overlater denne vurderingen til den aktuelle etaten, har vi et styringsproblem. Ansvaret ligger alltid i siste instans hos statsråden, avsluttet jusprofessoren.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS