Forsinkelse i arbeidet med nytt politihus i Bergen

Kan føre til at politiet er uten politihus når leieavtalen går ut i 2028.

Publisert

Forsinkelser kan føre til at politiet i Bergen står uten politihus når leieavtalen i sentrum av byen utløper i 2028, skriver Bergens Tidende

Solberg-regjeringen sa ja til prosjektet i 2021, og i høst leverte flere selskap tilbud på nytt politihus. 

Nå er kostnadsrammet overskredet. I et brev til Justisdepartementet i februar ba Politidirektoratet om at kostnadsrammen økes. 

Departementet svarte at de ikke gir aksept for en økt årlig kostnadsramme. De skrev videre at premissene for leie ikke er oppfylt hvis det er nødvendig med en høyere ramme. Justisdepartementet åpner også for at staten selv skal eie det nye politihuset. Dette krever nye utredninger. 

– At departementet nå har stanset denne prosessen, får alvorlige konsekvenser for oss. Det er vanskelig å forstå, Kaare Songstad, politimester i Bergen, til BT

Han håper på en løsning, slik at de kan gå videre med anbudsprosessen. 

Økonomisk forsvarlige rammer

Tilbudene fra de private utbyggerne ligger over rammen politiet har fått til husleie, men Justisdepartementet vil ikke garantere for mer. 

I et svar til Bergens Tidende skriver Justisdepartementet at et nytt politihus skal realiseres innenfor økonomisk forsvarlige rammer. De viser til at politiet nylig ba om en ny fullmakt til å inngå en avtale, der leiekostnaden er «vesentlig høyere enn hva departementet opprinnelig godkjente, og høyere enn normal gjeldende markedspris i området.» 

De legger til at dersom politiet kommer frem til at det ikke er mulig å gjennomføre anbudskonkurransen, må det gjøres en ny vurdering av om prosjektet bør bli et statlig byggeprosjekt. 

- Går utover rettssikkerheten

Olve Ekeli Nystuen, nestleder for PF Vest, sier til Politiforum at det nå er viktig å få gjennomført prosessen. 

- Stans i arbeidet med nytt politihus er alvorlig. Dagens bygningsmasse tilfredsstiller ikke kravene verken ansatte eller innbyggere har til et politihus i 2024. Det går utover rettsikkerheten, det tas avhør i ganger og det er fare for oversmitte i forbindelse med bevishåndtering. Arresten er heller ikke tilfredsstillende etter dagens standard, sier han. 

- Prosessen har pågått siden 2005. Det kan ikke være slik at prosesser som vedtas og pågår over flere stortingsperioder plutselig skal stanses av ideologiske hensyn. Da blir det umulig å forholde seg til politiske beslutninger. Nå må regjeringen vise gjennomføringsevne og få en slutt på usikkerheten rundt nytt politihus i Bergen, sier Nystuen. 

Powered by Labrador CMS