Evaluering av elektrosjokkvåpen utsatt to år

Politidistriktene har ikke rukket å bruke våpnene nok, mener Politidirektoratet. I 2023 brukte politiet elektrosjokkvåpen 105 ganger.

VÆRT TESTET SIDEN 2019: Allerede i 2019 begynte eventyret om elektrosjokkvåpen i det norske politiet, da først som et prøveprosjekt. Her er Taser 7, som brukes i dag.
Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet fikk denne uken godkjent å vente til 2026 med å evaluere bruk av elektrosjokkvåpen i politiet.

Det kommer frem i brev sendt mellom Politidirektoratet (POD) og Justis- og beredskapsdepartementet.

Da prøveordningen om elektrosjokkvåpen ble avsluttet 1. januar 2022, varslet departementet at det var naturlig at POD skulle gjennomføre en evaluering etter to års bruk, og ba da om at en evalueringsrapport skulle være ferdig i midten av 2024.

Nå er ny frist midten av 2026.

Ønsker mer bruk før evaluering

I januar i år ba POD om utsettelse da de ønsker at politidistriktene skal skaffe seg mer erfaring med våpnene før det gjøres en evaluering.

Dette vil gi et bedre grunnlag for vurdering av reglene for bruk sett opp mot politioperativ nytte og skadefrekvens, står det i brevet fra POD.

I september 2021 ble det bestemt at norsk politi får bruke elektrosjokkvåpen (ESV) som nytt maktmiddel. Flere har pekt på at ESV kan redde liv og forårsake mindre skade under oppdrag. 

Utrullingen av våpnene er nå ferdig, men det har vært forsinkelser underveis.

Blant annet skapte mangel på skarpe kassetter tregere innføring i Øst politidistrikt.

I brevet pekes det på at noen politidistrikt tok i bruk elektrosjokkvåpen først mot slutten av 2023.

«Elektrosjokkvåpen har per i dag vært tilgjengelig i hele politi-Norge kun få måneder. Politidirektoratet vurderer derfor at erfaringer som gjøres i årene 2024 og 2025 bør legges til grunn i den kommende evalueringen.» 

Bruken øker

Politiinspektør i Politidirektoratet Catherine Kveseth Sylju forteller POD ønsker å gjøre seg erfaringer over tid, da ESV er et nytt maktmiddel i politiet. 

- POD har derfor bedt om utsettelse av evaluering til 2026 for å ha et bedre grunnlag for å si noe om hvilken betydning elektrosjokkvåpen har for politiets oppdragsløsning, og for å vurdere dagens regelverk, da spesielt opp mot politioperativ nytte og skadefrekvens. På den måten vil vi ha et bedre grunnlag for å konkretisere eventuelle endringer i dimensjonering og regler for bruk, sier hun.

Oppdaterte tall for bruk av elektrosjokkvåpen i politidistriktene, viser at det ble avfyrt eller brukt stadig mer i takt med utrullingen.

Politidirektoratet har bedt om at politidistriktene også rapporterer om trusler om bruk av ESV fra 1. januar i år. 

Powered by Labrador CMS