Et enstemmig Storting vedtok domstolenes uavhengighet

Enstemmig vedtok Stortinget tirsdag å skrive domstolenes uavhengighet inn i Grunnloven. – Ingen vet hva framtida bringer, sa saksordfører Frode Jacobsen (Ap).

Etter avstemmingen i Stortinget vil Høyesterett og de øvrige av landets domstoler får sitt eget vern i Grunnloven.
Publisert

Med 168 for og null mot stemte Stortinget for å få skrevet vernet av domstolene inn i Grunnloven under stortingsmøtet tirsdag. Avstemmingen skjedde muntlig ved at alle representantene i salen avga et høytidelig ja. 

En av representantene hadde gyldig frafall, men alle de andre stemte for forslaget som lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H), hadde fremmet.

Forslaget innebærer fem endringer i Grunnloven som skal sikre de norske domstolenes uavhengighet. Alle partiene i komiteen har stilt seg bak forslaget. Tirsdag fikk komiteen hele tilslutning fra hele Stortinget.

– Man har sett utenfor landets grenser hvordan opportunistiske politikere, ja, til og med kuppmakere, kan benytte svakhet, konstitusjonelle svakheter, og bruke domstolene som et virkemiddel til egen politisk vinning. Det øyeblikket det skjer, så er rettsstaten vår i alvorlig fare. Nå er det blitt vanskeligere, president, her i Norge, sa Frølich om vedtaket.

– President, domstolenes uavhengighet er verken under press eller truet i dagens Norge, men ingen vet hva framtida bringer. Også her vil det kunne dukke opp autoritære krefter som vil ønske å kvitte seg med en brysom motmakt, som uavhengige domstoler kan være, sa saksordfører Frode Jacobsen (Ap) da saken var oppe til debatt.

– Grunnlovsvern må bygges i rolige tider, hvor uavhengigheten ikke er truet. Forslagene grunnlovfester ordninger som har fungert lenge, og som det i dag er bred enighet om. Det nye er selve innskrivingen i Grunnloven, fortsatte han.

Powered by Labrador CMS