Årets mellomoppgjør endte med en ramme på 5,2 prosent, noe Politiets Fellesforbund sier seg fornøyde med.

Enighet i lønnsoppgjøret - ramme på 5,2 prosent

Lørdag kom Unio og staten til enighet om årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyde, sier forhandlingsleder Guro Lind.

Publisert Sist oppdatert

Det var knyttet stor spenning til årets lønnsoppgjør, og forhandlingene mellom staten og Unio - paraplyorganisasjonen som også inkluderer Politiets Fellesforbund (PF).

Forhandlingene startet torsdag klokka 10.00, og PFs forhandlingssjef Roar Fosse forventet krevende forhandlinger.

– Dette er et mellomoppgjør, og det handler utelukkende om økonomi og lønnstillegg. Det blir sjelden konflikt i et mellomoppgjør, men dette er et mellomoppgjør som ikke er helt uten komplikasjoner, sier Fosse.

Forventet kjøpekraftsutvikling

Komplikasjonene han sikter til, er de økte kostnadene for folk flest; en solid renteoppgang, økte strømpriser og generell prisvekst.

– Prisveksten fra mars i fjor til mars i år, var på 6,4 prosent. I mellomoppgjøret har vi en klar forventning om en kjøpekraftsutvikling for våre medlemmer som kan dekke opp de økte utgiftene de har hatt, sier Fosse.

To dager etter at årets lønnsforhandlinger ble sparket i gang, kom imidlertid partene til enighet.

«Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet», skriver PF på sin nettside.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Romslig økonomisk oppgjør

Lind sier Unios lønnspolitikk – at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene.

PF-leder Unn Alma Skatvold er fornøyd med årets oppgjør.

– Først og fremst er dette et romslig økonomisk oppgjør sammenlignet med det vi har vært vant til i det siste tiåret. Det har naturligvis sammenheng med at den estimerte prisveksten i år er på 4,9%, og kravet vårt har vært en ramme som tar høyde for prisveksten, sier Skatvold til PF.no.

Hun legger til at hele den disponible rammen blir tilgjengeliggjort for virksomhetene.

– I utgangspunktet kan vi for politietaten gjennomføre forhandlingene i Politidirektoratet, eller vi kan delegere deler av - eller hele oppgjøret ut. Dette abeidet vil starte opp ganske raskt siden det ikke blir mekling i år, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS