Enighet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett: 80 millioner til påtale

Påtalemyndigheten i politiet blir styrket med 80 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal blant annet gå til styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Kari Elisabeth Kaski (SV) Eli Tuva Moflag (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) på pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen på Stortinget.
Publisert

Mandag kom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti (SV) til enighet om et revidert nasjonalbudsjett.

Men enigheten kom ikke billig. Partiene har måte grave enda dypere i oljefondet for på finansiere de nye satstingene: Oljepengebruken økes ytterligere med 1,2 milliarder kroner.

Til sammen har partene flyttet på 3 milliarder kroner. 

80 millioner av disse kronene skal gå til å styrke påtalemyndigheten i politiet.

– Vi har forhandlet inn 80 friske millioner til påtale, som ikke bare vil stanse den varslede nedbemanningen, men bidra til en styrking, sier Andreas Sjalg Unneland, SVs representant i justiskomiteen på Stortinget.

Omvendt voldsalarm

Midlene går inn i budsjettet til påtalemyndigheten, men er spesifikt tenkt til å styrke arbeidet med omvendt voldsalarm.

– Siden regelendringen trådte i kraft, har vi allerede sett en tredobling i bruken av omvendt voldsalarm. Det er ingenting som tyder på at det ikke kommer til å fortsette. Påtale i politiet har meldt tydelig tilbake at de ikke har ressurser til å håndtere økningen. Da vil politiets arbeid i forkant være bortkastet, sier Unneland.

SV-politikeren sier hans parti er veldig glade for at de har fått til dette.

– Det var viktig for oss å få til en pakke mot vold i nære relasjoner. Situasjonen de siste månedene gjør at vi skriker etter handling, sier Unneland.

Seks millioner til barnehus

Som en del av denne pakken, er ytterligere 18 millioner kroner er satt av til andre tiltak - blant annet 1,5 millioner i økt tilskudd til krisesentersekretariatet og tre millioner kroner til Alternativ til vold.

Også statens barnehus blir styrket, med totalt seks millioner kroner.

– Det er en generell styrking, som vil bidra i etableringen av nye barnehus, sier Unneland.

Lederen for Stortingets finanskomité, Tuva Moflag (Ap), presenterte budsjettenigheten på en pressekonferanse mandag.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en enighet med SV som er innenfor rammene av et trygt og ansvarlig økonomisk budsjett, sa Moflag.

– For Ap og Sp har det vært viktig at vi ikke endret uttaksregelen for oljefondet, og at vi holder budsjettimpulsen på samme nivå som revidert nasjonalbudsjett som vi la fram, fortsatte hun.

Powered by Labrador CMS