Ett år med nabolagspoliti på Tøyen: - Noe av det viktigste vi gjør er å være til stede også når det ikke skjer noe

I ett år har nabolagspolitiet på Tøyen vært tett på. Det har gitt gode resultater. 

Fredrik Wolf Moe, leder for nabolagspolitiet på Tøyen, har fått gode tilbakemeldinger fra innbyggerne etter at de startet opp der for et år siden.
Publisert Sist oppdatert

30. januar i fjor startet politiet opp noe helt nytt, på Tøyen i Oslo. Da hadde nabolagspolitiet, bestående av fire uniformerte politifolk, sin første arbeidsdag. Initiativet til et nabolagspoliti her, kom fra Enhet Sentrum i Oslo. 

I fjor hadde enhet sentrum 13 prosent av alle straffesaker og 12 prosent av alle patruljeoppdrag i hele Norge. Målet med nabolagspolitiet var å komme tettere på innbyggerne på Tøyen, bygge tillit, og hjelpe til med det som trengs der og da, både for de som jobber og bor på Tøyen. 

Erfaringene fra det første året med nabolagspoliti er gode. 

- Vi kommer mye tettere på den generelle beboeren på Tøyen, for vi har lagt opp en tjeneste som gjør at vi har mulighet til å ha større forutsigbarhet med synlighet over tid. Folk tar kontakt med oss, vi tar kontakt med dem, og vi er til stede på større arrangementer. Vi hilser på folk der, og dermed er det enklere å ta kontakt med oss senere. Vi merker at vi får mer og bedre kontakt med de som bor på Tøyen, sier Fredrik Wolf Moe, teamleder for politiposten på Tøyen. 

Han har også selv bodd i området, og kjenner Tøyen godt. 

Roligere 

De fire ansatte i nabolagspolitiet på Tøyen utfører i all hovedsak tjenesten til fots. De er likevel satt opp som en bilpatrulje, med alt utstyr de trenger, slik at de kan respondere på alle oppdrag politiet skal løse. 

Allerede kort tid etter at nabolagspolitiet ble startet merket de en forskjell i hvordan folk forholdt seg til dem. 

- Da vi startet fikk vi veldig ofte spørsmålene «Hva er det som skjer her», «Er det noe som skjer»? Det er ikke et så uvanlig spørsmål når folk ser uniformert politi, men etter at vi hadde vært her i to-tre måneder fikk vi ikke de spørsmålene lenger. Det er fint, for noe av essensen i denne tjenesten er å legitimere politiets tilstedeværelse i normaltilstand. Noe av det viktigste vi driver med er å være til stede også når det ikke skjer noe. Vi skal være en forutsigbarhet i politiets tjenester på lokalplan, sier han. 

Kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt opplyser at det er vanskelig å måle i tall, hva som har vært effekten av nabolagspolitiet på Tøyen, så langt. Bakgrunnen for det er både at Tøyen er et lite geografisk område, i enhet sentrum, og at det er en rekke faktorer som kan spille inn. 

Men politiet har likevel fått tilbakemeldinger, og gjort egne erfaringer man kan trekke noen slutninger ut fra. 

- De tilbakemeldingene vi får av samarbeidspartnere på Tøyen og andre, er at den uniformerte tilstedeværelsen har hatt en god effekt. Folk har følt det tryggere å bli kjent med politiet. Det er butikkeiere som sier at det er mye roligere i 2023 enn året før, med tanke på bråk og ordensforstyrrelser. På grunn av små tall og mange faktorer er det vanskelig å bruke statistikken, men opplevelsen til han som står i butikken hver dag er også viktig. Hans opplevelse er at det var mye roligere i 2023, sier Wolf Moe. 

Spørreundersøkelse

 For å høre hvordan folk på Tøyen har opplevd nabolagspolitiet, arrangerte de en workshop i samarbeid med Bydel Gamle Oslo, og alle som tilbyr tjenester på Tøyen. Der var målet å få tilbakemeldinger om hvordan sommeren 2023 hadde vært. 

- I løpet av workshopen var den store tilbakemeldingen at sommeren 2023 hadde vært roligere enn tidligere år. Vi fikk også tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre bedre og mer av, forteller Moe. 

For å få bedre innsikt i hva innbyggerne på Tøyen ønsker at politiet skal prioritere, og hva som er viktig for dem, er de nå i gang med en spørreundersøkelse via QR-kode. Resultatene fra denne er foreløpig ikke klare. 

Wolf Moe legger også til at det å være tett på, også kan gjøre at politiet får flere straffesaker i en gitt kategori. 

- Vi sier til folk at  «det er viktig at dette anmeldes, så vi får det i statistikken». Da vil statistikken på en måte se «verre» ut, men det er viktig for oss å ha denne informasjonen. Da er statistikken på en måte ikke dårlig. Da er den mer reell, sier han. 

25. september ble det også startet et nabolagspoliti på Grønland. 

- Vi har testet ut modellen med nabolagspoliti på Tøyen siden januar, og har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra bydelen og andre samarbeidspartnere. Vi opplever at vi er mye tettere på. Nå skal vi ta med oss de gode erfaringene over til Grønland, sa teamleder for nabolagspolitiet, Kristin Marøy Hoff, den gangen. 

Powered by Labrador CMS