Endrer hvordan politiet skal registrere etnisk utseende

Kripos og Politiets IT-enhet (PIT) har oppdatert kategoriene i politiets signalementsløsning. 

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Politiets IT-enhet (PIT) er i gang med en modernisering av politiets signalementsløsning for politiet, i samarbeid med Kripos. Blant det som er oppdatert er også kategoriene for registering av etnisk utseende, når politiet skal ta signalement. Justeringene er gjort for at signalementene skal bli mer presise. 

- Det er både på grunn av samfunnsutviklingen, og politiets behov. Man skal kunne finne igjen personer, for eksempel ved en etterlysning, og da må man ha gode beskrivelser, som er lett gjennkjennbare for flere, som man kan bruke. Politiet har registrert signalement i lang tid, og det har vi hjemmel til. Vi må vekte dette med politiets behov for informasjon, og ivareta tillitsforholdet med befolkningen og samfunnsutviklingen, sier Berit Lima, seksjonsleder i Kripos. 

Politiet har behov for å kunne beskrive personer, også ut fra etnisk utseende. Målet er identifikasjon av personer, og å hindre ID-misbruk. Målet er at de nye kategoriene skal implementeres i løpet av året. 

Observere og signalere

I utgangspunktet har Kripos beholdt mange av kategoriene som allerede er i bruk,  men gjort noen endringer. Det kan også komme noen mindre justeringer. 

De tidligere kategoriene til venstre, og de nye til høyre.
De tidligere kategoriene til venstre, og de nye til høyre.

I forbindelse med arbeidet har de hatt møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet. I et referat fra møte 11. desember, skriver Kripos at man skal «observere og signalere». 

De presiserer også at politiet ikke skal spørre personer om deres etnisitet, men i stedet beskrive dette ut fra utseende. 

«Politiet bør unngå å spørre den registrerte om etnisk bakgrunn. Det er viktig å få frem at det her er snakk om etnisk utseende, og ikke etnisitet som sådan. Hvis det er slik at noen tjenestepersoner spør, kan det hende at opplæringen ikke er tilstrekkelig. Dette må tas med i prosessen og utarbeidelsen av opplæringsverktøy. De som signalerer mye, er erfarne og vet hvordan man gjør det. De som søker på opplysningene, må være klar over at det kan være subjektive beskrivelser, og det må det informeres om og tas høyde for i opplæringen», skriver de i referatet. 

- Behov for presisering

Lima legger til at et signalement består av mange ulike opplysninger, som høyde, øyenfarge, vekt, hårfarge og tatoveringer, i tillegg til etnisk utseende. 

- Vi holder på å modernisere signalementsløsningen teknisk, og da var det også naturlig å se på kategoriene. Vi har sett på om kategoriene vi hadde fra før var dekkende, og om det er godt nok for politiets formål. Vi så behov for noe presisering av noen kategorier, sier hun. 

I tillegg til Likestillings- og diskrimineringsombudet, har de også hatt møte med Minotenk, og samarbeid med andre  fagmiljøer i politiet. 

Powered by Labrador CMS