BREMSET OPP: Droneaktiviteten i Nordsjøen ble markant lavere umiddelbart etter at politidirektøren avslørte at norsk politi hadde installert dronedeteksjonssystemer på flere plattformer. Utstyret ble utplassert av mannskaper fra Beredskapstroppen og Bombetjenesten i Oslo-politiet i en hemmelig politioperasjon.

Kan ha ødelagt for muligheten til å finne ut hvem som stod bak:

Droneaktivitet sank kraftig etter politidirektør-utspill

Da politidirektør Benedicte Bjørnland gjennom et avisintervju i oktober i fjor avslørte at norsk politi hadde utplassert systemer for deteksjon av droner i Nordsjøen, førte dette til et umiddelbart og dramatisk fall i antall innmeldte droneobservasjoner til norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en gjennomgang Politiforum har foretatt av statistikk fra Sør-Vest politidistrikt for innmeldte droneobservasjoner fra norsk sokkel i fjor høst.

Hemmelig politioperasjon

Politiforum har de siste dagene avdekket at det vakte sterke reaksjoner da politidirektøren tirsdag 4. oktober i fjor i et intervju med VG fortalte at norsk politi hadde utplassert flere dronedeteksjonssystemer på olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Dette var opplysninger som fram til dette tidspunktet var blitt behandlet som graderte opplysninger internt i politiet, hevder flere kilder overfor Politiforum.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland avviser overfor Politiforum at hun har begått et sikkerhetsbrudd og at informasjon om tiltaket var gradert etter Sikkerhetsloven.

«Det stemmer at informasjon om dette konkrete tiltaket ikke var blitt gjort offentlig kjent tidligere, men det stemmer ikke at opplysninger om tiltaket i seg selv var gradert etter sikkerhetsloven», har Bjørnland tidligere uttalt til Politiforum.

Deteksjonssystemene var utplassert gjennom en hemmelig politioperasjon i regi av Beredskapstroppen og Bombetjenesten i Oslo-politiet, forteller ulike politikilder.

Uken før intervjuet med politidirektøren hadde norsk politi mottatt hele 31 meldinger om droneobservasjoner på norsk sokkel.

Etter at politidirektøren tirsdag i uke 40 avslørte det var etablert teknisk kapasitet for deteksjon av droner på norsk sokkel, falt antallet innmeldte droneobservasjoner den samme uken dramatisk, helt ned til bare fem saker.

Aktiviteten sank kraftig

Den påfølgende uken var tallet ni. Selv om antall observasjoner igjen steg noe i uke 42 og 43, til henholdsvis 12 og 14 saker, var denne økningen kortvarig. Deretter sank antallet observasjoner raskt og flatet ut til maks tre observasjoner hver enkelt uke ut resten av året. Unntaket var uke 46, der det ble meldt inn 10 observasjoner til politiet.

Antallet ukentlige droneobservasjoner kom aldri tilbake til det samme nivået som før medieutspillet fra politidirektøren.

Droneobservasjoner på norsk sokkel

Dette er innmeldte droneobservasjoner til norsk politi fra norsk sokkel, uke for uke, i siste halvår i 2022.

Uke 31: 2

Uke 32: 0

Uke 33: 0

Uke 34: 1

Uke 36: 2

Uke 37: 2

Uke 38: 14

Uke 39: 31

Uke 40: 5

Uke 41: 9

Uke 42: 12

Uke 43: 14

Uke 44: 2

Uke 45: 2

Uke 46: 10

Uke 47: 2

Uke 48: 1

Uke 49: 2

Uke 50: 3

Uke 51: 2

Uke 52: 1

Kilde: Sør-Vest politidistrikt

Droneekspert ved det uavhengige forskningsinstituttet Norce, overingeniør Nils Håheim-Saers, mener sammenhengen er åpenbar.

— Hvis du går ut offentlig og forteller at du har satt opp deteksjonssystemer, da er det jo åpenbart at de som eventuelt driver med provokasjoner - for eksempel en statlig aktør - reduserer aktiviteten sin, sier Håheim-Saers til Politiforum.

Peker på statlig aktør

— Det at antallet observasjoner faller såpass markant etter at det blir gjort offentlig kjent at det er etablert deteksjonsystemer i Nordsjøen, gjør det at du blir styrket eller svekket i troen på at det kan være en organisert og ressurssterk aktør som står bak aktiviteten?

— Det styrker meg jo bare i troen på det. Det er neppe tilfeldige fiskere som flyr droner for å fotografere olje- og gassinstallasjonene våre. Det synes jo da som om det er noen som er mottakere av kommunikasjonen fra politidirektøren, sier forskeren.

— Dersom offentliggjøringen var planlagt og styrt, betyr det at man da har valgt å forebygge på bekostning av å få svar på hva som egentlig foregikk og hvem som stod bak?

— Det er helt riktig. Man har valgt bort muligheten til å identifisere hvem det var som stod bak ved å fortelle at «her følger vi med», konstaterer Håheim-Saers.

Endring: Artikkelen er justert torsdag 16. mars 2023 klokken 10.14 etter at Politidirektoratet påpekte at politidirektøren tidligere har avvist at informasjon om tiltaket (utplassering av deteksjonssystemer) var gradert etter Sikkerhetsloven.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS