Politihelikopteret.
Politihelikopteret.

Dømt for å bruke laserpeker mot politihelikopteret

En kvinne ble i Nordre Follo tingrett dømt til samfunnsstraff etter å ha blendet piloten i ett av politihelikoptrene med laserpeker.

Publisert Sist oppdatert

Episoden fant sted i februar 2021, og betegnes i dommen som en alvorlig overtredelse.

Avstanden mellom laserpekeren og helikopteret var cirka 1200 meter, og piloten i helikopteret ble delvis blendet i noen sekunder under hendelsen.

Laserpekeren var av klasse 3B, og er en sterk laserpeker som det i utgangspunktet kreves godkjenning for å få kjøpe.

Kvinnen ble siktet for overtredelse av strålevernloven og strålevernforskriften for å ha brukt laserpekeren uten godkjenning.

Kan gi umiddelbar øyeskade

Laserpekere av denne klassen kan gi «umiddelbar øyeskade», ifølge veilederen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSB).

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende i saken og tilsier at det må reageres strengt ved slike overtredelser. Ulovlig bruk av laserpekere er et alvorlig lovbrudd som kan medføre fare for liv og helse. Det fremstår som viktig å sende et klart signal om at slike laserpekere må brukes med varsomhet. Skadepotensialet er stort dersom piloten blir blendet og mister kontrollen over luftfartøyet», står det i dommen, som først ble omtalt hos Rett24.no.

Retten mente i utgangspunktet at overtredelsen er av en slik karakter at den kvarlifiserer til fem-seks måneders fengsel, særlig med hensyn til allmennpreventive hensyn.

Redusert straff

Lang saksbehandlingstid og liggetid medførte ifølge retten en reduksjon i straffen, som retten samlet mente burde settes til 90 dagers fengsel.

Sterke rehabiliteringshensyn for den siktede kvinnen, førte til at retten - etter ønske fra både aktor og forsvarer - til slutt idømte henne 90 timers samfunnsstraff, samt inndragning av laserpekeren.

Powered by Labrador CMS