GRÅ DAG: En økonomisk prognose per mars i år, viser at Oslo politidistrikt risikerer å gå med 150 millioner kroner i minus for inneværende år.

Politibudsjettet 2023:

Budsjettkrise: Oslo-politiet kan måtte kutte 218 ansatte

Oslo politidistrikt risikerer å måtte nedbemanne med over 200 ansatte for å budsjettet til å gå i balanse. – Det er så mange ansatte for mye, at nedbemanningen antagelig må tas der man får det til, sier fagforeningstopp.

Publisert Sist oppdatert

Oslo politidistrikt anslår at det for inneværende år vil ha et merforbruk på 150 millioner kroner.

Det viser en økonomisk prognose per mars i år, som politidistriktet selv har utarbeidet.

Bakgrunnen for det store minuset, er høyere bemanning enn hva budsjettet tillater.

Dersom politidistriktet skal gå i budsjettbalanse i år, kan det innebære at politidistriktet må nedbemanne med hele 218 stillinger.

KUTT OVER HELE FJØLA: – Det er så mange for mange, at nedbemanningen må tas der man får det til antagelig, sier leder Marius Bækkevar i Oslo politiforening.

– Prognosen viser 218 flere ansatte enn det budsjettet bærer. Konsekvensen av prognosene og det hittil høye forbruket i år, er at vi må ned med antall ansatte. For det er lønnskostnader som er kostnadsdriveren, og som er det er mulig å gjøre noe med. Byggene står jo her, sier lokallagsleder Marius Bækkevar i Oslo politiforening.

Tilnærmet nasjonal ansettelsesstopp

Bækkevar forteller at den store utfordringen er at mobiliteten i arbeidsmarkedet i etaten har stoppet opp.

– Det viser seg å være tilnærmet ansettelsesstopp over hele landet. Dermed flytter ikke våre på seg heller. Da blir det problemer med å få ned kostnadene, fortsetter han.

Bækkevar presiserer at arbeidsgiver har forsikret at ingen blir sagt opp.

På spørsmål om hvilke enheter som må tåle nedbemanningen, sier Bækkevar at det er over «hele fjøla».

– Det er så mange ansatte for mye, at nedbemanningen antagelig må tas der man får det til. Enda en utfordring er at intern mobilitet ikke alltid lar seg gjøre. Hvis du setter det helt på spissen, og det skulle vise seg at Felles enhet for sivil rettspleie trenger en ansatt og Beredskapstroppen har en for mye, så kan du ikke flytte over en fra Beredskapstroppen til sivil rettspleie. Det er kompetansen som er avgjørende for om man kan omdisponeres til andre stillinger, fortsetter han.

Preger hele distriktet

Som Politiforum skrev tirsdag denne uken, ble det besluttet at kuttene ikke skal tas hos Rytterkorpset.

Situasjonen preger imidlertid hele politidistriktet.

– Det er mange ansatte som kjenner på en form for belastning. Fra et fagforeningsperspektiv opplever vi at arbeidsvilkårene blir utfordret, og at lønnsvurderingene er mye vanskeligere nå, fortsetter han.

Avslutningsvis sier Bækkevar at de har hatt et godt samarbeid med arbeidsgiver i Oslo politidistrikt om budsjettsituasjonen.

Innsparingstiltak for alle enheter

Avdelingsdirektør Ann Kristin Roheim ved Oslo politidistrikt forteller at fagforeningene ble informert torsdag denne uka om den økonomiske situasjonen i politidistriktet.

- Tallet dere viser til på 150 millioner kroner inkluderer flere forhold som er uavklart. Det har lenge vært varslet en risiko for merforbruk for Nasjonale beredskapsressurser på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Tilsvarende er det usikkerhet knyttet til finansieringen av økt kapasitet til pass og id-kort. Vi vil også få refundert forsterkningsressursene til asylregistreringen, skriver hun i en e-post.

Videre heter det at det reelle merforbruket er lavere.

- Vi har tidligere varslet at vi skal tilpasse budsjettet med 74,5 millioner kroner, og det beløpet kan bli høyere. Vi er i dag cirka 130 flere ansatte enn vi har budsjett til, men det er ikke tatt noen beslutning om nedbemanning. Politimesteren har besluttet et budsjett med innsparingstiltak for alle enheter. Gjennomføringen av disse tiltakene vil vi fortsette å følge opp i tiden fremover, skriver Roheim avslutningsvis.

Allerede i begynnelsen av mars uttrykte POD-topp Roger Bjerke bekymring for at strammere politiøkonomi gjør at politidistriktene må kutte i antall ansatte.

Powered by Labrador CMS