Ble spyttet i ansiktet av hepatitt C-smittet - fikk ikke voldsoffererstatning

Politibetjent Frank Bornø Olufsen ble spyttet i ansiktet av en rusmisbruker med hepatitt C. Etterpå måtte Olufsen unngå nærkontakt med egne barn og ektefelle i over tre måneder. Han ble tilkjent erstatning av retten, men Kontoret for voldsoffererstatning mener derimot at politifolk må finne seg i slike hendelser.

BEL UTSATT FOR HEPATITT C-SMITTE: Politimannen Frank Bornø Olufsen i Sør-Vest politidistrikt ble spyttet i ansiktet av en person som hadde hepatitt C.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg blir helt varm når jeg leser vedtaket, der de skriver at de skjønner at det er «belastende» å begrense kontakt med egne barn og ektefelle i over tre måneder, men at dette er innenfor hva politifolk må regne med å måtte tåle i tjenesten. For meg er det helt sinnsykt. Jeg har en dårlig til middels betalt jobb der jeg skal løpe inn i situasjoner der andre løper ut. Og så må jeg snu opp ned på hele livet mitt og ikke ha fysisk kontakt med ungene mine på tre måneder, og det er noe jeg skal akseptere. Det skjønner jeg ikke, sier Frank Bornø Olufsen til Politiforum.

Ordensoppdrag

Det var 23. november 2021 at den erfarne politimannen, som da var politibetjent 3 i Sør-Vest politidistrikt, rykket ut på et ordensoppdrag til et hotell i Sandnes kommune, sør for Stavanger.

Det ser ut som han anstrenger seg for å reise seg opp, men det han egentlig gjør er å lade ei klyse som han spytter meg rett i trynet med.

Politibetjent Frank Bornø Olufsen

– En gjest fløy rundt i gangene og bråkte og holdt andre gjester våkne. Da vi kom dit fikk vi høre at det virket som om gjesten hadde roet seg litt. Vi fikk nøkler til rommet. Da vi kom til rommet, stod døra på gløtt. Da ligger skadevolder på gulvet. Jeg gikk bort og fikk liv i han. Det ser ut som han anstrenger seg for å reise seg opp, men det han egentlig gjør er å lade ei klyse som han spytter meg rett i trynet med, sier Olufsen. 

Spytteklysen treffer politibetjenten midt i ansiktet, i munnen og over nesepartiet. Olufsen foretar deretter en pågripelse, legger personen i bakken og får vendt ansiktet vekk fra seg selv.

TILKJENT ERSTATNING I RETTEN: I Sør-Rogaland tingrett ble politibetjent Frank Bornø Olufsen tilkjent oppreisningserstatning. Men hos Kontoret for voldsoffererstatning var vurderingen en helt annen. Der ble det avslag.

Bevisst handling

– Etterpå er han veldig fornøyd. Han sier flere ganger: «Jeg har hepatitt C. Jeg har hepatitt C!». Da skjønner du jo at dette bare er for å plage meg som politimann. Dette er en sliten rusmisbruker som mangler tenner. Jeg aner jo ikke om han har sår i munnen som følge av dårlig hygiene og livsførsel, sier politibetjenten til Politiforum og legger til:

– Dagen etter, i arresten, spurte andre om han var villig til å forklare seg. Det var han ikke. Men han ble spurt om han visste at han hadde spyttet en politimann i ansiktet og at han var hepatitt C-positiv. «Han fortjente det», svarte han bare.

Hepatitt C er en virusinfeksjon som kan gi leverbetennelse og som i enkelte tilfeller kan føre til utstrakt leverskade, leversvikt eller leverkreft. Det kan dermed føre til livstruende sykdom. Hepatitt C smittes norrmalt ved eksponering for infisert blod.

Dette påførte både ham (politimannen) og hans familie sterke begrensninger og lidelse.

Sør-Rogaland tingrett

Da rusmisbrukeren året etter begikk grov vold mot en kvinne og ble tiltalt for dette, ble han også satt under tiltale for vold mot offentlig tjenestemann for hendelsen i november 2021. Da dommen forelå fra Sør-Rogaland tingrett 16. februar i år, ble Frank Bornø Olusen tilkjent 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

«For Olufsens del vektlegges at voldsutøvelsen medførte usikkerhet for ham over en lengre periode, hvor han måtte leve med usikkerhet knyttet til mulig hepatitt C-smitte. Dette påførte både ham og hans familie sterke begrensninger og lidelse», skriver retten, som slår fast at spytting i ansiktet utifra rettspraksis defineres som grov vold.

For de to forholdene i tiltalen ble gjerningsmannen idømt en straff på 75 dagers ubetinget fengsel.

Trodde det bare var formalia

Etter at dommen forelå tok politimannen kontakt med Statens Innkrevingssentral, for å få hjelp til å inndrive erstatningen. Men de kan ikke legge ut eller forskuttere noe. 

De pekte i stedet på Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), og at han der kunne søke om å få voldsoffererstatning utbetalt med en gang, tilsvarende beløpet retten hadde fastsatt.

– Jeg trodde jo det bare var en formalitet å få saken godkjent da jeg hadde blitt tilkjent 20.000 kroner i retten. Jeg trodde Statens innkrevingssentral ville hjelpe meg med dette kravet. Men de kan ikke forskuttere noen betaling på skadevolders vegne. De ba meg ta kontakt med Kontoret for voldsoffererstatning. Da jeg snakket med dem, fremstod det fortsatt som å være en ren formalitet. Men så ble det avslag, sier Olufsen.

AVSLAGET: 21. november i år kom avslaget fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I avslaget fra Kontoret for voldsoffererstatning, datert 21. november i år, bestrides ikke de faktiske forhold. Kontoret skriver også at «inngangsvilkårene for å tilkjenne voldsoffererstatning er oppfylt».

«Ikke rimelig å tilkjenne erstatning»

Men deretter skriver det statlige kontoret:

Du ble utsatt for spytting mot ansiktet, og [...] som følge av dette ble påført sterke begrensninger og lidelse ved at du ikke kunne omgås familien din i samme utstrekning som før i en tremånedersperiode. Vi finner imidlertid ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette.

Kontoret for voldsoffererstatning

«Vi finner etter en konkret vurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne oppreisning i dette tilfellet. Vi viser til at du ble utsatt for spytting mot ansiktet, og at du som følge av dette ble påført sterke begrensninger og lidelse ved at du ikke kunne omgås familien din i samme utstrekning som før i en tremånedersperiode. Vi finner imidlertid ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette. Vi viser til at det aktuelle forholdet fant sted under aktiv utførelse av polititjeneste og at skadevolders handling fremstår som mindre alvorlig enn i Rt-201 4-745, hvor politibetjentene ble løpt etter med pistol og sverd, fryktet for sine liv og var preget av hendelsen i lang tid. Vi har også sett hen til at skadene dine fremstår som begrensede og av forbigående karakter. Vi har forståelse for at hendelsen var ubehagelig for deg, men er av den oppfatning at det ikke er rimelig å tilkjenne oppreisning etter voerstl. § 6.»

Avslaget viser blant annet til tidligere retts- og nemndsavgjørelser fra blant annet 2014 og 2020.

Yngste sønn var halvannet år

Politimester Hans Vik i Sør-Øst politidistrikt sier han er uenig i avslaget fra Kontoret for voldsoffererstatning.

REAGERER STERKT: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

– Jeg reagerer ganske sterkt på dette, spesielt når du tenker på de konsekvensene som dette får for vedkommende tjenesteperson som har fått denne risikoen påført på jobb for samfunnet. Han er ikke der for egeninteresse, han er ikke der fordi han vil det, han er der fordi han har en jobb å gjøre for samfunnet. Da tenker jeg at samfunnet skal stå opp for og kompensere han for dette, når slikt som dette skjer, sier Vik. 

Les hele intervjuet med politimesteren her.

Politibetjent Frank Bornø Olufsen selv reagerer i tillegg sterkt på selve ordlyden i avslaget, ikke bare avslaget alene.

– Den minste sønnen min var halvannet år gammel da dette skjedde. Den eldste var nettopp blitt tre år. Når du da må passe på at du ikke skal kysse på ungene dine og sånn, i over tre måneder, den minste ungen din er halvannet år og kona di jobber turnus både kveld og natt, det er krevende. Du blir jo redd for en masse ting. For eksempel da jeg måtte bytte gaffel for å skjære opp pannekaker til gutta, ble jeg jo redd for at de skulle plukke opp min i stedet. Slike ting, sier Olufsen.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at dette skal være greit, når jeg har vært på et så vanlig oppdrag som en ordensforstyrrelse og bare skulle ha ut en person fra et hotell, sier han og føyer til:

Det er ikke greit at du som politimann må finne deg i vold, uten å også kunne få erstatning.

Politibetjent Frank Bornø Olufsen

– De 20.000 er ikke mye penger. Men det er for mye til å bare gi blaffen i. Men det er mer prinsippet og hensynet til framtidige kolleger. Vi kan ikke akseptere at det er slik som dette. Da får heller jeg ta belastningen må å fronte denne saken med navn og bilde i mediene og ta denne kampen. Det er ikke greit at du som politimann må finne deg i vold, uten å også kunne få erstatning.

Han mener praksisen som Kontoret for voldsoffererstatning synes å ha lagt seg på, er moden for revidering.

– Det kan ikke være sånn at du ikke får forskuttert noen betaling fra Kontoret for voldsoffererstatning, fordi dette er behandling må du tåle som politimann, sier politibetjenten til Politiforum.

STÅR ALENE: Politimannen Frank Bornø Olufsen i Sør-Vest politidistrikt er tilkjent 20.000 kroner i erstatning av retten etter at han ble utsatt for mulig hepatitt c-smitte. Han ønsker at arbeidsgiver trer inn i kravet og overtar inndrivingen av dette.

Står alene

Politibetjenten, som i dag arbeider i Utrykningspolitiet (UP), setter pris på støtten han har fått fra sine tidligere sjefer i Sør-Vest politidistrikt, spesielt fra stasjonssjefen i Sandnes. Men han synes likevel det er spesielt å måtte stå alene om å drive inn disse pengene, uten å få formell bistand fra arbeidsgiver. Politiet som arbeidsgiver gir normalt ansatte ingen hjelp i slike situasjoner.

– Som privatperson, å måtte stå å vente på disse pengene kanskje i 15 år eller mer, er veldig krevende. Dette er jo en person som ikke har penger eller inntekt. Han går på stønad hos NAV og de kan jo ikke trekke han spesielt mye, sier Olufsen.

Han har nå sendt klage på avslaget til Kontoret for voldsoffererstatning.

– Jeg har ikke noe tro på at klagen fører til noe. De skriver jo i avslaget at det går på hva en politimann må kunne tåle. Men det er viktig at vi starter en prosess. Det kan ikke være slik at vi politifolk skal akseptere at vi får en masse konsekvenser på egen fritid av at vi har begått en helt lovlig tjenestehandling. Politifolk som yrkesgruppe burde jo være såpass vernet at det ikke bør være greit at vi skal utsettes for mer enn hva som er greit å utsette en vanlig privatperson for. Vi aksepterer selvsagt risikoen med den jobben vi gjør. Men vi kan jo ikke akseptere å ha en masse følger rent privat som en konsekvens av hvilken jobb vi har, avslutter Olufsen.

Kontoret for voldsoffererstatning ønsker ikke å kommentere saken, gitt at det er levert en klage på avslaget.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS