Høyesterett skal avgjøre om påtalemyndigheten får bruke et opptak fra telefonavlytting i retten der en fengselsbetjent i Oslo fengsel sier at han ikke griper inn når innsatte bruker narkotika Foto: Gorm Kallestad / NTB

Avlyttet fengselsbetjent får saken sin behandlet i Høyesterett

En betjent i Oslo fengsel ble telefonavlyttet etter mistanke om korrupsjon. Nå skal Høyesterett avgjøre om opptakene kan brukes som bevis for et annet forhold.

Publisert Sist oppdatert

Politiet fant ingen bevis for korrupsjon etter fire ukers avlytting høsten 2021, skriver Rett 24.

Derimot fikk politiet høre betjenten si til sine kollegaer at han ikke griper inn når han ser at innsatte bruker narkotika.

Han ble siktet for grovt brudd på tjenesteplikten og fikk et forelegg på 20.000 kroner, som han nektet å vedta. Dermed gikk saken til retten.

Ikke etterforsket ut over telefonavlytting

Mannen har bedt om at lydopptakene avskjæres som bevis fordi forholdet han er tiltalt for, er så lite alvorlig at de ville være uforholdsmessig å bruke denne type overskuddsinformasjon fra avlytting.

Fengselsbetjentens advokat opplyser også overfor Politiforum at hans klient også mener beviset ikke kan føres fordi saken ikke er etterforsket ut over telefonavlyttingen, og at en ordinær etterforskning ville avdekket at han er uskyldig.

«Min klient har fremholdt for tingretten og lagmannsretten at foreholdelse av de aktuelle bruddstykker fra telefonsamtalene som tas ut av kontekst, i avhør med min klient eller deltakerne i telefonsamtalene, ville ført til at forelegget ikke ville blitt gitt. I lagmannsrettens kjennelse hvor min klient fikk medhold i bevisavskjæring la lagmannsretten også eksplisitt til grunn at bevisverdien til samtalene var usikker, på grunn av manglende etterforskning i saken», skriver advokat Edvard Bakke i en e-post.

Medhold i to instanser

Både tingretten og lagmannsretten har gitt ham medhold. Politiet har anket, og Høyesterett skal nå behandle saken.

– Saken gjelder et praktisk spørsmål av stor betydning for vår virksomhet, så det er fint at saken skal behandles i Høyesterett, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Oslo-politiets avsnitt for finans- og spesiallovbrudd til Rett24.no.

I og med at lydopptakene er det helt sentrale beviset i saken, må tiltalen trekkes dersom Høyesterett er enig med tingretten og lagmannsretten.

---

30.05.2023, klokka 15.58: Saken er oppdatert med informasjon fra fengselsbetjentens advokat og et sitat fra politiadvokat Christian Stenberg.

Powered by Labrador CMS