Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

Arbeidsgruppe skal vurdere særaldersgrenser

En ny arbeidsgruppe skal vurdere dagens ordning med særaldersgrenser. Gruppen skal levere sin utredning før sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsgruppen er nedsatt av regjeringen.

– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Ifølge pensjonsavtalen fra 2018 skal det utredes og avtales pensjonsregler for personer med særaldersgrenser og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon.

Vil kartlegge omfanget

Arbeidsgruppen skal blant annet:

  • Kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene.
  • Vurdere arbeidets art for stillinger med særaldersgrenser sammenlignet med andre stillinger.
  • Kartlegge avgangsmønster for yrker med og uten særaldersgrenser og omfanget av personer som fortsetter i arbeid etter uttak av særalderspensjon.
  • Vurdere hensiktsmessige tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere for personer i stillinger med særaldersgrense og vurdere muligheten for overgang til annet arbeid.

Fjernet plikten til å fratre

I mandatet for gjennomgangen, pekes det på det kontroversielle stortingsvedtaket 7. juni 2021, om å fjerne plikten til å gå av ved oppnådd særaldersgrense.

Vedtaket opprørte daværende leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad.

– Dette betyr i realiteten en avvikling av særaldersgrensene. Da vi framforhandlet pensjonsavtalen i mars 2018, var partene enige om at vi skulle utsette forhandlingene knyttet til særaldersgrensen, og komme tilbake til en ny forhandlingsrunde hvor vi skulle være likeverdige parter, sa Bolstad.

PF hadde håpet at en ny regjering ville jobbe for å reversere vedtaket, men det har ikke skjedd.

Detaljert kartlegging

I mandatet legges det også opp til en detaljert kartlegging av omfanget av personer som går av med særaldersgrense, og som fortsetter å jobbe i andre stillinger.

«Som en del av dette skal arbeidsgruppen kartlegge i hvor stor grad personer som mottar særalderspensjon fortsetter i arbeid, eksempelvis ved å tallfeste yrkesinntekt, antall arbeidstimer per uke og hvor lenge etter uttak av særalderspensjon de jobber», heter det i mandatet.

Arbeidsgruppen skal også «vurdere arbeidsgivers mulighet for å tilby personer med særaldersgrense annet egnet arbeid ved internt stillingsbytte eller tilpassing av arbeidsoppgaver».

I dette ligger også å utrede hvorvidt det er mulig å overføre arbeidstakere til andre offentlige virksomheter, dersom arbeidsgiver ikke har annet egnet arbeid å tilby.

Arbeidsgruppen har fått frist til 1. juni med å levere sin rapport.

Powered by Labrador CMS