En politibetjent fra Sør-Øst politidistrikt ble tiltalt av Spesialenheten for grov kroppskrenkelse ved en pågripelse ved denne kombinerte Deli de Luca-fillialen og Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum natt til 30. oktober 2022.
En politibetjent fra Sør-Øst politidistrikt ble tiltalt av Spesialenheten for grov kroppskrenkelse ved en pågripelse ved denne kombinerte Deli de Luca-fillialen og Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum natt til 30. oktober 2022.

Anken i Kongsberg-saken skal behandles i april

Anken i saken der en polititjenestemann var tiltalt for vold i Kongsberg, er berammet til fire dager i starten av april. Tjenestemannen ble frikjent i tingretten.

Publisert Sist oppdatert

Saken skal opp i Borgarting lagmannsrett i Oslo fra 2. til 5. april, skriver Dagbladet.

Polititjenestemannen ble i sommer frikjent på alle punkter i tingretten, hvor han var tiltalt for å ha utøvd vold mot to menn på en bensinstasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor.

De fornærmede anket erstatningskravet, mens Riksadvokaten anket frifinnelsen.

– Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023. Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka, skrev sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten i en pressemelding.

Uttalelse fra Elden

Polititjenestemannens forsvarere, advokat John Christian Elden og advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma, sendte denne uttalelsen til NTB etter at anken var kjent:

– Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det.

Forsvarerne skrev videre at de noterer seg at påtalemyndigheten har anket saken da de anser den som prinsipiell.

– Vi er imidlertid av den oppfatning at tingrettens dom er svært grundig og riktig, både hva gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, skriver forsvarerne.

Har et handlingsrom

Advokatene sa videre at operative polititjenestemenn har et handlingsrom i farlige eller potensielt farlige situasjoner, der det ofte må tas raske beslutninger.

– Dersom dette handlingsrommet blir for lite, vil man risikere et handlingslammet politi som vil vurdere egen risiko for straffansvar fremfor å forhindre eller forebygge skade på seg selv eller andre.

Her kan du lese dommen som frikjente polititjenestemannen.

Powered by Labrador CMS