Advarer mot lokal praksis for framskutt lagring av skytevåpen

Et vådeskudd førte til at Politidirektoratet (POD) ble kjent med en praksis hvor skytevåpen oppbevares med ammunisjon i våpenet under framskutt lagring. – Uheldig, sier POD, som nå presiserer at dette ikke er lov.

Bildet er et illustrasjonsfoto tatt i en annen anledning.
Publisert

Det går fram av et brev fra POD til politidistrikter og særorganer.

«Politidirektoratet har blitt kjent med at det forekommer en praksis i enkelte politidistrikter der skytevåpen oppbevares med ammunisjon i våpenet under fremskutt lagring i våpenskrin i bil», skriver seksjonssjef Torgeir Haugen i POD i brevet.

– Det er uheldig om det utvikler seg en praksis som ikke er i tråd med instruksen, som fører til ulikhet i politiets håndtering av våpen og ammunisjon på tvers av politidistrikter, sier Haugen til Politiforum.

– Ikke uvanlig

Han understreker at det ikke er uvanlig at POD går ut med presiseringer for å forsøke å holde en enhetlig praksis.

– Sånn sett ligger det ikke noen stor dramatikk i dette. Av og til må vi gjøre slike presiseringer, og da presiserer vi det som er nedfelt i instruks, sier Haugen.

I PODs instruks om forvaltning av politiets våpen og ammunisjon går det fram at skytevåpenet skal oppbevares uladd og uten ammunisjon i våpenet i forbindelse med framskutt lagring. Våpenet skal kun lades når det er gitt bevæpningsordre.

Det er ikke anledning til å gjøre lokale unntak her.

– Det er ikke anledning til å gjøre lokale unntak her. Grunnen til det, er at vi ønsker lik praksis i politidistriktene. Derfor tenkte vi at det er fint å kort presisere at dette ikke er greit.

Skyldes vådeskudd

Haugen forteller at POD ble kjent med praksisen i forbindelse med innrapportering av et vådeskudd.

– I rapporten fra politidistriktet kom det fram at det var en annen praksis på et annet tjenestested, som i hvert fall er en del av årsaksforklaringen. Så fikk vi et annet vådeskudd hvor dette også kom fram, og det er det som gjorde at vi ble kjent med dette. Det er de to enkelthendelsene vi kjenner til, sier han.

Etter dette gjorde POD uformelle henvendelser for å sjekke ut praksisen.

– Da ble vi kjent med at det er praktisert flere steder. Vi kjenner ikke til at slike lokale praksiser er formelt nedfelt, og derfor er vi også såpass tydelige i skrivet om hva som gjelder og at vi ikke ønsker at det utvikler seg en annen praksis for framskutt lagring.

– Hvor utbredt er denne praksisen?

– Det er ukjent for oss hvor utbredt det er at man praktiserer ladd våpen i framskutt lagring. Det vet vi ikke så mye om, svarer Haugen.

– Medfører usikkerhet

På spørsmål om hvordan han vurderer alvorlighetsgraden i at denne praksisen har oppstått, svarer seksjonssjefen dette:

– Dette er et brudd på dagens instruks om forvaltning av politiets våpen og ammunisjon, som aldri har vært tenkt praktisert på en slik måte. Det er alvorlig i seg selv. 

Ulike rutiner og ulik praksis medfører usikkerhet, og gjør at sjansen og sannsynligheten for dette kan øke.

Haugen understreker at han skal være forsiktig med å si at dette i seg selv var årsaken til vådeskuddene. 

– Til syvende og sist er det den som klemmer på avtrekkeren som har det ansvaret. Men ulike rutiner og ulik praksis medfører usikkerhet, og gjør at sjansen og sannsynligheten for dette kan øke.

Seksjonssjefen sier at POD er åpne for at instrukser som denne kan endres, dersom den ikke fungerer etter intensjonen.

– Det kan vi ikke se at det er i denne saken. Kvalitetsutvikling over tid må påregnes, men må skje slik at en ivaretar lik praksis i politidistriktene.

Powered by Labrador CMS