POLITIDIREKTORATET

Vurderer å forenkle strenge droneregler

Mange av politiets egne krimteknikere mener politiets interne droneregler er for rigide og vanskeliggjør mer effektiv bevissikring. Nå vurderer politiledelsen å forenkle reglene.

ENKLERE REGLER: Politidirektoratetet vurderer å gjøre det enklere å bruke droner i politiet, etter gjentatte oppfordring fra blant annet krimteknikere, slik at ikke alle som opererer droner i tjeneste må gjennom 280-timers utdanning på Politihøgskolen.
Publisert

Det opplyser Politidirektoratet (POD) til Politiforum.

Mange krimteknikere i politiet føler på en frustrasjon over at etaten ikke i tilstrekkelig grad henger med i den teknologiske utviklingen, hva gjelder å ta i bruk nye metoder som kan gjøre den tekniske etterforskningen av straffesaker mer effektive.

— Det er mange teknikere som føler at politiet på et generelt grunnlag burde være mye flinkere, sier leder av Kriminalteknisk Forum (KTF), Kjeld Hendrik Helland-Hansen, som til vanlig arbeider som krimtekniker i Vest politidistrikt.

— Et eksempel her er bruk av drone. Reglene for bruk av drone (UAV) er så strenge og byråkratiske i politiet at ingen politiansatte kan fly en drone, så lenge de ikke inngår i et lite fåtall som har fått særskilt opplæring og tillatelse, sier KTF-lederen.

Faginnspill vurderes

Nå kan det være at krimteknikernes bønn blir hørt.

— En gruppe sammensatt av den nasjonale dronetjenesten og fagforvaltningsappartet for kriminalteknikk har nylig levert et prosjektforslag til Politidirektoratet hvor de anbefaler at man lager et tilpasset og forenklet regime for dronebruk innenfor kriminalteknikk, sier politiinspektør Trond Kristiansen i Politidirektoratet, til Politiforum.

— Forslaget innebærer å implementere små droner som et basis-verktøy for de aller fleste kriminalteknikere, samt satse på bruk av 2d/3d-modellering av åsteder basert på drone-foto. Forslaget ligger nå til prioritering hos Politidirektoratet, opplyser Kristiansen.

Tidkrevende utdanning

De første dronepilotene i politiet ble uteksaminert i 2019. Utdanningen, i regi av Politihøgskolen, har vært meget omfattende og omfatter 280 studietimer. Fra 2019 til 2020 ble det gjennomført et prøveprosjekt i politidistriktene i Agder, Trøndelag og Troms for å teste ut bruk av droner i den operative tjenesten. Først i desember 2022 markerte politiet at det fram til da var utdannet 100 dronepiloter i politiet. 

Nå har også alle politidistriktene fått egne dronebiler, som er rigget spesielt for å gjennomføre droneoperasjoner.

Men veien dit har vært lang og krevende for norsk politi. Da politiet tok i bruk droner, var teknologien allerede i bruk i mange norske hjem. 

LES OGSÅ:  Politiet fant 63 savnede ved hjelp av droner

Begrenset kapasitet

Gjennom fjoråret fant politiet 63 savnede personer ved hjelp av droner. Nettopp søk og redning er blitt prioritert ved disponering av en dronekapasitet som fortsatt er begrenset i politiet. Da kommer krimtekniske undersøkelser ofte i andre rekke. Det er årsaken til at krimteknikerne ønsker at det skal bli enklere å få bruke droner som de selv kan betjene, uten at de må gjennomgå hele dronepilotutdanningen i politiet.

På grunn av stramme økonomiske rammer i politiet er det heller ikke alle som har fått utdanningen som har fått muligheten til å jobbe som dronepiloter i aktiv tjeneste, får Politiforum opplyst på annet hold. Dette har også bidratt til en mer begrenset kapasitet.

Dokumentere ovenfra

— Som kriminalteknikere har vi ofte behov for å dokumentere et åsted ovenfra, både før vi begynner selve undersøkelsen, og senere når vi finner spor og markerer disse. Paradokset er at det er nærmest uproblematisk for en privatperson å fly små droner, mens politifolk ikke har lov selv innenfor et avsperret område, sier Kjeld Hendrik Helland-Hansen i Kriminalteknisk Forum (KTF). 

Krimtekniker Kjeld Hendrik Helland-Hansen er leder av Kriminalteknisk Forum (KTF).

Dette gir mange krimteknikere betydelige praktiske utfordringer i hverdagen, der de kunne ha gjort jobben sin langt mer effektivt. I stedet må de vente på politiets egne, seritifiserte dronepiloter eller droppe opptak, dersom ingen av disse har kapasitet til å bistå.

— Vi har spøkt med at vi kan fotografere åstedet på fritiden i stedet, for eksempel ved å ta en ulønnet matpause underveis, sier Helland-Hansen halvt på spøk og halvt i alvor.

Han mener en forenkling av reglene burde være mulig å få til og peker på at det ekstra utstyret det er snakk om ikke nødvendigvis vil koste altfor mye i anskaffelse.

— Droner er eksempler på utstyr som vi ofte har bruk for, er lette å bruke og relativt billige i innkjøp, men der politiets interne regler gjør bruken unødvendig vanskelig, sier krimteknikeren. 

LES OGSÅ: Nå får alle politidistrikter sine egne dronepiloter - og en egen dronebil

Powered by Labrador CMS