LAGT NED MYE ARBEID: Tidligere politioverbetjent Bård Stensli.

Uniformsnekt i Pride:

Politiets Pride-nestor: – Det er trist

Den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli mener Politidrektoratets (POD) uniformsnekt under Pride er et stort tilbakeslag for mangfoldet i politietaten.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere politioverbetjenten har de siste 20 årene av sin karriere jobbet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), der han har kjempet for politiets deltagelse i Pride-paradene.

I dag føler han seg maktesløs, forteller han.

– Det er trist. Jeg har lagt ned nesten 20 år med arbeid og energi for dette, sier han til Politiforum.

Kjenner ikke hele grunnlaget

Stensli ønsker å presisere at han ikke kjenner til hele grunnlaget for Politidirektoratets (POD) beslutning som ble kjent i dag tidlig, om at politiet ikke lenger får bære uniform i Pride-parader.

Beredskapsdirektøren i POD, Tone Vangen, begrunner dette med hensynet til sikkerhet ut fra dagens trussel- og risikobilde.

Ansatte i Forsvaret har derimot fortsatt anledning til å gå i uniform under Pride, sier talsperson Stine Gaasland i Forsvaret til NTB i dag.

– Er Forsvaret noe mindre utsatt? spør Stensli.

– Hva tenker du om betydningen av uniform for sikkerheten under Pride?

– Det synes jeg er litt søkt. Vi har vært tilstede for arrangementet Skeiv verden, som er mye mer utsatt, legger han til.

Å gå med politiuniform i paraden gjør at man kan bygge tillit til det skeive miljøet, sier han.

Vangen: – Støtter fortsatt Pride

Vangen understreker til Politiforum at politiet fortsatt støtter Pride og skal feire, og at uniformsavgjørelsen ikke vil påvirke aksepten for skeiv kjærlighet internt i politiet.

Det er ikke Stensli enig i.

Han mener at ved å gå med uniform viser man kollegaer at det finnes skeive folk, også i politiet. Han sier det er en tilbakegang i andre land i verden av aksept for skeiv kjærlighet.

Høyrevridde krefter som endrer åpenheten, bekymrer ham.

– Sverige har gått i parade ni år flere år enn oss. Det å være synlig gjør noe med åpenheten innad i etaten som vi representerer. Det er kun når du ser det at du tror at folk faktisk er der, sier han.

– Banet vei for andre etater

Stensli mener politietaten banet vei for at andre etater også deltok i Pride.

– Oslo politidistrikt har vært et foregangsdistrikt, ihvertfall fra 2014. Etter at politiet deltok i 2005 meldte også Forsvaret seg på. Da sa arrangørene at hvis ikke politiet hadde gått i uniform, hadde ikke Forsvaret kommet etter, sier han.

– Vi har vært en foregangsetat, så dermed syntes jeg dette blir et stort tilbakesteg. Mangfoldsplaner er flott, men det skjer ikke noe hvis man ikke har aktiviteter, sier Stensli.

Lederen for foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, skriver til Politiforum at FRI mener uniformsendringen ivaretar de som ikke opplever politiuniformer som trygge.

FORSTÅELIG: Leder for PF-studentene, Alexander Stokkedal.

- Samtidig vet vi at det har vært en kamp for mange skeive politiansatte å få lov til å gå med uniform i paraden, og at dette kan oppleves som et tilbakeskritt, sier Gjestvang.

- FRI vet av erfaring at arbeidet for mer mangfoldige arbeidsplasser og et mer mangfoldig samfunn fort kan bli personavhengig. Vi forventer at politiets markering av Pride har nødvendig forankring internt, legger han til.

Lederen av PF-studentene sier PODs endring er forståelig da samfunnet bør kunne skille mellom hvem som er på pride-arrangement på fritid, og hvem som er på jobb.

- Likevel er det ikke tvil om at det er flere i politiet og samfunnet forøvrig som setter pris på politiets synlighet i parader ved bruk av uniform, det har en helt annen symbolsk tilstedeværelse enn uten uniform, legger Alexsander Stokkedal til.

Powered by Labrador CMS