ALVOR: Uværet Hans har skapt bekymring og behov for evakuering flere steder i landet de siste dagene.

Uværet Hans:

Politidirektoratet har satt stab i forbindelse med ekstremværet

Politidirektoratet (POD) gikk i går kveld over til stabsorganisering for å kunne følge utviklingen i ekstremværet tettere, og for å styrke politiets samlede evne til koordinert og effektiv innsats.

Publisert

Det melder politiet i en pressemelding.

− Ekstremværet har fått store konsekvenser flere steder i landet, situasjonen er alvorlig og under stadig utvikling. Politiet har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap, og vi forbereder oss på å opprettholde og forsterke en ekstraordinær innsats i tiden fremover, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad i pressemeldingen.

I går fortalte stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt om hvordan hans mannskap har jobbet de siste dagene.

Han fortalte å aldri ha vært borti lignende utfordringer, som rammer så bredt og så mange:

DOKKA UNDER VANN: Deler av Dokka camping i Innlandet er helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva har gått over sine bredder.

- Skulle jeg lage et øvelsesscenario, så hadde jeg ikke i min villeste fantasi klart å skrive det vi opplever nå, sa han.

Politiet ber innbyggere i Innlandet unngå ferdsel i flom- og rasutsatte områder. Mange veier er fortsatt stengt i fylket, og fremkommeligheten er redusert, skriver NTB som siterer politiet.

Forsterker nasjonal kriseledelse

Politidirektoratets rolle er å ivareta kriseledelse på nasjonalt nivå i politiet. Dette innebærer blant annet å sikre nødvendig samordning og prioritering av politiets innsats dersom det oppstår situasjoner som utfordrer kapasitet eller kompetanse i ett eller flere politidistrikter.

KOORDINERER ARBEIDET: Stabssjef Lars Aune i POD.

− Situasjonen utvikler seg raskt, noe som gjør det viktig å legge til rette for tett og god dialog mellom politidistriktene og relevante samvirkeaktører. En stabsorganisering bidrar til å styrke politiets samlede evne til koordinert og effektiv innsats både alene og i samarbeid med andre aktører, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.

I tillegg til politiets egne ressurser bistår mannskaper fra Heimevernet til å sikre utsatte områder, og Forsvaret støtter med helikopterkapasitet som kan bidra med evakuering.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har stilt flere helikoptre til disposisjon som kan bistå nødetatene i det videre arbeidet.

Sikre felles situasjonsforståelse

Politidirektoratet mottar jevnlig situasjonsoppdateringer fra politidistriktene som er involvert i håndteringen av ekstremværet.

− Status per nå er at politidistriktene har kapasitet til å håndtere hendelsene som har oppstått som følge av ekstremværet, men vi må forberede oss på at det kan oppstå alvorlige situasjoner som kan kreve forsterket innsats flere steder i landet, forklarer Aune.

Powered by Labrador CMS