VIL UNNGÅ STILLINGSKUTT: Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland (Ap) håper styrkingen av politiet gjennom revidert nasjonalbudsjett vil føre til at det ikke blir behov for nedbemanning i politiet.

Revidert nasjonalbudsjett:

Politibudsjettet 2023: Utroper politiet som budsjettvinner

- Begrunnelsen for å styrke politibudsjettet er at vi mener at politiet er faktisk noe av det viktigste for å trygge befolkningen og sørge for at en har trygghet for folket i en krevende tid, sier stortingspolitiker Odd Harald Hovland (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har i den siste tiden rettet søkelyset på budsjettkrisen i politiet.

Så stramme er politibudsjettene at politidistriktene kan måtte kutte over 500 stillinger, dersom distriktene ikke får mer penger å rutte med.

I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem, og her kommer det frem at politiet styrkes.

– Prisveksten har vært en utfordring for offentlig sektor, og politiet er ikke unntatt fra det. Det har vært oppmerksomhet om hva dette betyr for tjenestenivået. I revidert budsjett så gis det derfor en ekstraordinær pris- og lønnsjustering på nærmere 155 millioner kroner, sier stortingspolitiker Odd Harald Hovland (Ap).

Politiet får totalt 550 millioner

Den tidligere politibetjenten mener det har vært viktig å styrke politiet.

– Utover det så styrker en politibudsjettet med 400 millioner kroner. Som er ganske mye når vi snakker om et revidert budsjett. Så til sammen så styrker en politibudsjettet med 550 millioner kroner i dette budsjettet, fortsetter han.

Hovland legger til at 45 av millionene går til å håndtere økt asylankomst fra Ukraina.

– Begrunnelsen for å styrke politibudsjettet er at vi mener at politiet er faktisk noe av det viktigste for å trygge befolkningen og sørge for at en har trygghet for folket i en krevende tid og at det er en av de grunnleggende tjenestene som vi skal sørge for. Vi snakker sjeldent om budsjettvinnere i et revidert budsjett, men det er to sektorer som det virkelig gir utslag for. Dette er sykehus og politi, som får spesielt økninger i dette budsjettet utover det generelle justeringen for pris- og lønnsvekst, fortsetter han.

Hovland er også medlem av justiskomiteen på Stortinget og sier han er fornøyd med at deres sektor har fått denne oppmerksomheten i revidert nasjonalbudsjett.

Vil unngå kutt

Hovland har også fått med seg Politiforums artikler om stramt politibudsjett, og kuttene det kan føre til.

– Det vi forventer nå er at vi unngår den effekten og vi må sørge for at vi har tilstrekkelig bemanning i hele politinorge for å ivareta de sentrale oppgavene som politiet står for, fortsetter han.

Hovland legger til at det det kommer en lokal politiplan i løpet av året, som regjeringen har varslet og det er varslet en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet.

– Også er vi i Ap opptatt av en opptrappingsplan for vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner. Nå skal ikke jeg begynne å snakke om budsjettet for 2024, men politiet er et satsingsområdet for regjeringen, fortsetter han.

Videre presiserer han at politiet også er viktig i et beredskapsperspektiv, sett opp mot den tiden vi lever i nå.

Vil diskutere Johannessen-utspill

I siste utgave av Politiforum tar også Arne Johannessen, tidligere mangeårig PF-leder og politisjef for GDE Sogn og Fjordane, og nå visepolitimester i Vest politidistrikt, tatt til ordet for at politiet bør få et eget investeringsbudsjett.

- Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er en interessant tilnærming og en diskusjon vi bør ta. Jeg tror og tenker at nettopp den tiden vi lever i nå, viser at vi bør ha en gjennomgående god vurdering av temaet. Det er absolutt behov for litt mer langsiktighet i hva slags strategier vi har på utstyr og investeringssiden i norsk politi, avsluttet han.

Powered by Labrador CMS