STORT MINUS: Øst politidistrikt kan ende opp med å gå med 95 millioner kroner i minus for inneværende år, det kan få konsekvenser for antallet ansatte i distriktet.

Budsjettkrisen i politiet: Øst pd har allerede kuttet 80 stillinger - kan ikke utelukke flere

Avdelingsdirektør Britt Stine Strand i Øst politidistrikt sier økonomien i politietaten er utfordrende og at dette virker inn på bemanningsstatistikken. - Det er en av årsakene til at antall ansatte i Øst politidistrikt er forventet å gå noe ned i 2023, sier hun.

Publisert

Nylig kunne Politiforum fortelle om budsjettkrisen i Oslo politidistrikt, som risikerer å måtte nedbemanne med over 200 ansatte for å budsjettet til å gå i balanse.

Nå viser det seg at det ikke bare er i hovedstaden at politiet kan måtte kutte i antallet stillinger.

Det er også tilfellet for landets nest største politidistrikt Øst, som er dét distriktet som så langt i år har hatt størst nedgang i antall årsverk. Det viser politiets bemanningsstatistikk.

Fra før av har politidistriktet måttet kutte en rekke midlertidige stillinger.

- Øst politidistrikt fikk tildelt 80 midlertidige forsterkningsressurser i 2022 som ikke er videreført i 2023, sier avdelingsdirektør Britt Stine Strand for stab for HR og HMS i Øst politidistrikt.

Hun legger til:

- Samtidig er det kjent at økonomien i politietaten er utfordrende i 2023 og dette virker naturlig nok inn på bemanningsstatistikken. Det er en av årsakene til at antall ansatte i Øst politidistrikt er forventet å gå noe ned i 2023, fortsetter Strand.

95 mill. i merforbruk

Avdelingsdirektør for stab for virksomhetsstyring, Rasmus Ringdal Myklebust, sier at Øst politidistrikts ambisjon er å holde bemanningen på et så høyt nivå som tildelt budsjett tillater.

- Hvordan strammere rammer vil påvirke vår bemanning totalt sett er for tidlig å si, men et virkemiddel for å balansere budsjettet vil være å utsette rekruttering i stillinger som blir ledig, sier han.

En økonomisk prognose per mars i år viser at politidistriktet risikerer å gå med store minus for inneværende år.

- Forbruk per 31.03 tilsier at distriktet har for høy fart inn i 2023 sammenlignet med vedtatt budsjett. Prognosen per 31.03 tar utgangspunkt i forbruk årets tre første måneder og tilsier et merforbruk i 2023 på om lag 4,5 prosent, eller 95 millioner kroner, fortsetter Ringdal Myklebust.

Distriktet jobber nå med å iverksette tiltak for å styre mot et merforbruk på rundt 40 millioner kroner.

- Etter et år med særskilt høy aktivitet og prisvekst i 2022 og strammere rammer i 2023, la distriktet gjennom budsjettbehandlingen opp til å ta ned aktiviteten gradvis. Distriktet har på bakgrunn av dette lagt opp til et merforbruk på rundt 2 prosent av tildelt budsjett, eller 40 millioner kroner, i 2023, med sikte på å kunne balansere budsjettet over en to-årsperiode, avslutter han.

Hvilke tiltak dette er snakk om ønsker ikke Ringdal Myklebust å si noe mer om nå.

Powered by Labrador CMS