MOTTOK BEREDSKAPSPRIS: Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta (i midten), mottok på en konferanse i Tromsø denne uken omsider beredskapsprisen for sivil sektor for 2022.
MOTTOK BEREDSKAPSPRIS: Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta (i midten), mottok på en konferanse i Tromsø denne uken omsider beredskapsprisen for sivil sektor for 2022.

POLITIMESTEREN I FINNMARK

Mottok beredskapspris

Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, mottok denne uken beredskapsprisen for 2022.

Publisert Sist oppdatert

Prisen ble tildelt Hætta i mars i år, men først denne uken ble det endelig anledning til å motta prisen rent fysisk.

Hætta hedres for sitt engasjement for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige.

Prisen deles ut av Norsk TotalforsvarsForum (NTF), som deler ut inntil to beredskapspriser - en for sivil sektor og en for forsvarsrelatert sektor. Dette har de gjort siden 2008.

Det er beredskapsprisen for sivil sektor for 2022 som er tildelt politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

«Juryen har denne gang besluttet å gi prisen i sivil sektor til en person som gjennom hele sitt yrkesliv vært opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap – både mht forebyggende arbeid og ikke minst at beredskapen skal fungere i praksis når hendelser oppstår», heter det i juryens begrunnelse.

– Jeg er stolt og ydmyk og dette er en pris som jeg deler med hele beredskapsfamilien i Finnmark og Finnmark politidistrikt. Det er godt å bli sett og lagt merke til for den jobben som Finnmark gjør på beredskap hver dag hele året, har Hætta tidligere uttalt i en kommentar til Politiforum.

«God beredskap er viktig»

På sin egen Facebook-side utdyper politimesteren ytterligere:

«Det at vi har god beredskap er viktig for oss. Det betyr at vi må være klar på blålysberedskap, etterforskning, forvaltning og redning. Mange tenker på politiet og beredskap på antall politifolk på lensmannskontoret - det er så mye mer enn det. Vi må ha gode trusselvurderinger som vi bygger oppå de nasjonale vurderingene. Vi har et godt miljø i politiet i Finnmark sammen med våre samarbeidspartnere for å ha god situasjonsforståelse i en krevende tid.»

NTFs beredskapspris

  • Deles ut av Norsk Totalforsvarsforum (NTF) årlig, til representanter i forsvarsrelatert og sivil sektor.
  • «Prisen kan gis til enkeltpersoner, som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement, har bidratt til å bedre beredskapen i det norske samfunn», heter det i retningslinjene.
  • NTF er «et landsdekkende, forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap», med «ambisjon om å gjøre samfunnet bevisst på hva beredskap er, og hvordan hver enkelt bør tenke og handle for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon».

Da prisen ble delt ut under Totalforsvarskonferansen i Oslo i mars i år, var Hætta avskåret fra å delta fysisk.

Derfor ble prisen i stedet utdelt under en konferanse i Tromsø denne uken.

Sterkt engasjement

I juryens begrunnelse trekkes det fram at Hætta gjennom mange år har «utvist et strekt og personlig engasjementet for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige – og er opptatt av å utvikle beredskapsarbeidet videre».

Dette, sier juryen, understrekes av at Hætta også er medlem av Totalberedskapskommisjonen, som etter planen skal levere sin rapport i juni i år.

Videre mener juryen at politimesteren «synes meget opptatt av et velfungerende totalforsvar der alle i samfunnet jobber sammen for en bedre beredskap på ulike plan».

«Juryen er av den oppfatning av at samfunnet trenger personer som utøver sin profesjon med en sterk og klar stemme, og som tørr å stå i situasjoner når det blåser», heter det i begrunnelsen.

Andre gang til politiet

Juryen besto av Signe Øye fra NTF, Bjørn Inge Ruset (Forsvarets Høgskole), Siw Elvenes (Parat forsvar), Camilla Austmo Guddingstua (Norges Lotteforbund) og Aina Alfredsen Førde (Norges Kvinne- og familieforbund).

Dette er andre gang beredskapsprisen har blitt tildelt en ansatt i politiet, etter at Oslo-politiets mangeårige innsatsleder Thor Langli fikk prisen for 2016.

Det ble den gangen lagt vekt på Langlis brennende engasjement innenfor operativ tjeneste i politiet, og at han på den måten utmerker seg i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i politiet.

Powered by Labrador CMS