FÅR STERK KRITIKK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får sterk og skjerpet kritikk fra MdG, som mener statsråden ikke evner å dokumentere tilstrekkelige resultater på politifeltet. Mehl er her avbildet da hun ankom PF-Kongressen på Gardermoen tirsdag denne uken.
FÅR STERK KRITIKK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får sterk og skjerpet kritikk fra MdG, som mener statsråden ikke evner å dokumentere tilstrekkelige resultater på politifeltet. Mehl er her avbildet da hun ankom PF-Kongressen på Gardermoen tirsdag denne uken.

Tillitskrisen:

MdG skjerper kritikken av justisministeren

MdG-leder Arild Hermstad mener regjeringen og justisminister Emilie Enger Mehl ikke holder nødvendig framdrift i arbeidet med å skape en bedre politietat.

Publisert

Hermstad reagerer i tillegg på hvordan statsråden besvarte et utspill fra MdG på at hun måtte komme på banen etter at en undersøkelse i regi av Politiforum viste at seks av ti politiansatte mener det er en fryktkultur innad i politietaten.

Da stilte Emilie Enger Mehl spørsmål ved hvor MdG-lederen hadde vært de to siste årene og viste til sitt eget arbeid med å skape en bedre kultur innad i politiet.

Manglende framdrift

— Regjeringen må tåle å motta tilbakemeldinger når etaten opplever utfordringer slik Politiforums undersøkelse viser, sier Arild Hermstad og utdyper:

— Vår kritikk bunner i den manglende fremdriften til denne regjeringen på å skape en bedre politietat, både for de ansatte og for befolkningen.

MdG-leder Arild Hermstad.
MdG-leder Arild Hermstad.

Hermstad er bekymret over funnene som fremkom i Politiforums undersøkelse, som viser at ansatte i politiet også er redde for å si meningene sine internt. Over 1500 politiansatte vurderer å si opp stillingene sine.

— Mehl og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har selv nevnt at kritikk rettet mot politietaten er farlig og uheldig, noe som kun underbygger en usunn kultur hvor åpenhet ikke blir akseptert. Jeg håper Mehl begynner å forstår at hennes holdning ikke hjelper og at hun må arbeider for økt åpenhet internt og eksternt, slik at tilliten hos ansatte og befolkningen kan styrkes, sier Hermstad til Politiforum.

Overbeviser ikke

MdG mener regjeringen er langt fra å overbevise i arbeidet med et nytt nasjonalt varslingsombud. Etter at Justis- og beredskapsdepartementet laget et forslag som møtte stor motstand hos tillitsmannsorganisasjonene, er det nå lite framdrift å spore.

— Det undrer meg hvor prosessen om varslingsombudet for politiet nå ligger hos departementet. Det er åpenbart at det er et behov for et ombud, sier Hermstad.

— Etter at Mehl leverte et dårlig forslag som klippet og limte fra Politidirektoratet sitt eget forslag og i tillegg reduserte intensjonen til å bli en bedriftshelsetjeneste uten myndighet til å undersøke og reagere har prosessen tilsynelatende stoppet helt opp. Hvorfor har det nå tatt nesten ett år siden forslaget ble skrotet uten at et bedre forslag er på plass, i tråd med de ansatte sine ønsker? spør partilederen.

Leverer dårlig

Han mener Emilie Enger Mehl foreløpig har levert dårlig med resultater på dette området i jobben som justisminister.

— Hvilke tiltak Mehl sikter til å ha gjennomført så langt for å sikre bedre arbeidsmiljø er jeg usikker på, for de er i alle fall ikke offentlig kjent. Hun har etter vår kjennskap ikke gjort noe for å følge opp varsler om dårlig ledelse og arbeidsmiljø eller iverksatt tiltak mot et økende sykefravær som kan ha sammenheng med utfordringene Politiforums undersøkelse synliggjør, sier Hermstad til Politiforum.

— Mehl bør ta innspillene våre på alvor fremfor å gå i forsvar. Vi har ikke råd til at justisministeren passivt ser på at en så viktig etat ikke fungerer optimalt, avslutter Hermstad.

Powered by Labrador CMS