Ukrainske flyktninger mister retten til barnetrygd fra dag én

Ukrainske flyktninger i Norge vil nå miste retten til å få etterbetalt barnetrygd etter ett år. Regjeringen strammer også inn muligheten for hjemreiser.

Publisert

Det bekrefter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og sosialminister Tonje Brenna (Ap) overfor Aftenposten.

Flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse – som ukrainere er omfattet av – får etter ett års opphold rett til barnetrygd fra dag én. Barnetrygden for det første året blir da etterbetalt i én sum.

Forslaget til regjeringen går ut på at de nå mister retten til denne etterbetalingen – altså at de mister det første året med barnetrygd, som vil utgjøre 42.000 kroner for en familie med to barn under seks år.

Må vente fem år på mange rettigheter

Brenna begrunner tiltakene med at ukrainerne uansett ivaretas økonomisk det første året gjennom mottakssystemet og introduksjonsprogrammet. I tillegg mener regjeringen at etterbetaling av barnetrygd ikke bidrar til å dekke løpende utgifter til barna på samme måte som vanlig barnetrygd.

Arbeids- og sosialministeren peker også på at flyktninger må bo her i fem år for å få mange rettigheter i folketrygden.

– De har for eksempel ikke rett på uføretrygd eller kontantstøtte, og det mener jeg er fornuftig.

Vil ned på nordisk nivå

I tillegg skal flyktninger fra Ukraina nå måtte ha et «legitimt formål» med å reise hjem til Ukraina etter de er innvilget opphold i Norge. Regjeringen foreslår også nye krav til innkvartering av ukrainske asylsøkere.

Tiltakene kommer etter at kommunene har varslet at de er bekymret for antallet ankomster, og at de sliter med å skaffe boliger, skoleplass og helsetilbud til ukrainerne som kommer.

– Det er viktig for regjeringen at vi kommer oss ned på et ankomstnivå som er på nivå med resten av Norden, sier Mehl til Aftenposten.

Samtidig understreker hun at Norge har ekstra forpliktelser overfor ukrainere ettersom vi er en del av krigens nærområde.

Siden begynnelsen av 2022 har 68.253 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge, de aller fleste av dem ukrainere. Norge tar imot langt flere flyktninger enn de andre nordiske landene.

Powered by Labrador CMS