POD: Inviterer til dialog om rolleforståelse

Politidirektoratet (POD) vil invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten til Rolleforståelsesutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver POD i en pressemelding i dag.

Pressemeldingen omhandler direktoratets oppfølging av Rolleforståelsesutvalgets rapport, som blant annet konkluderte med at det ikke har vært skilt tydelig nok mellom rollen som politi og som medlem av Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Rapporten fra Rolleforståelseutvalget er grundig. Vi har lest den nøye og er i gang med oppfølging av utvalgets anbefalinger og vurderinger. Rapporten gir viktig læring om blant annet politiets forhold til frivillige politiforeninger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

«Som en del av oppfølgingen vil vi i nær fremtid invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten og da blant annet i forhold til bruk av politi i foreningsnavnet», skriver direktoratet.

I rapporten anbefales det at foreninger «med tilknytning til politiet bør være oppmerksom på faren for at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til dette blant annet ved valg av navn på foreningen».

– Politidirektoratet vil også invitere paraplyorganisasjonene på rusfeltet til et dialogmøte i slutten av februar, blant annet for å orientere om oppfølgingen av utvalgsrapporten. Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget. Jeg håper grepene vi nå tar bidrar til tillitsbyggingen, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS