Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

Overtidskostnadene i politiet til værs

På fem år har politidistriktenes bruk av overtid økt markant. Bare i fjor brukte distriktene nær en halv milliard kroner på overtid.

Publisert

Bruken av overtid i politiet øker.

Bare i fjor brukte de tolv politidistriktene 446 millioner kroner på overtid.

Det er nesten like mye som Finnmark politidistrikts budsjett for 2022.

Til sammenligning brukte politidistriktene «bare» 315 millioner kroner på overtid i 2018, hvilket tilsvarer en økning på 41 prosent.

Det viser tall Politiforum har fått innsyn i.

Skyldes krig, uvær og terror

Det er Trøndelag politidistrikt som prosentvis har hatt den største økningen i overtid - 86 prosent- fra 2018 til 2022.

I en e-post skriver avdelingsdirektør, Ella Marie Ingdal, for Stab for HR og HMS i Trøndelag politidistrikt, det følgende:

«Tallene viser at Trøndelag politidistrikt har hatt en økning i overtidstimer fra 2018 og frem til 2022. Særlig så vi en økning i 2022. Høye kostnader våren 2022 kan delvis forklares med krigen i Ukraina, nesten 900.000 kroner ble ført på prosjekt Migrasjon Ukraina i mars og april 2022 (..) Vi kan også legge til ekstremværet Gyda som i januar 2022 førte til en god del overtidsbruk.»

Bakgrunnen for at overtidskostnadene var høye i fjor skyldes også den ekstraordinære trusselsituasjonen, som kom etter terrorhendelsen i Oslo i juni, og som varte ut året.

I tillegg førte vakanse og sykdom til en del overtid ved enkelte enheter hos politidistriktet i fjor.

Lyser ut svært få stillinger

Politiforum er også kjent med at den økonomiske situasjonen i distriktet har gjort at alle utlyste stillinger ved Innherred politistasjonsdistrikt, er besluttet satt på vent.

– Gjelder det for alle utlyste stillinger ved distriktet?

«Nei, det gjelder ikke for alle stillinger, men vi har svært få stillinger utlyst. I politiet hvor størstedelen av budsjettet benyttes på den aller viktigste ressursen, nemlig lønn til folka våre, blir det nødvendig i et svært krevende budsjettår å vurdere hver enkelt stilling som blir ledig. Dette er noe som gjøres i hele distriktet», skriver Ingdal videre i mailen.

Hun avviser at de få utlyste stillingene vil føre til økt overtid i år.

«Nei, vi ligger an til vesentlig mindre overtidsbruk hittil i år. Dette skyldes et krevende budsjett, god ledelse, dedikerte medarbeidere og en bevisst styrking av felles tjenestekontor for å redusere arbeidsbelastningen på de ansatte og tjenesteplanlegge på best mulig måte», avslutter Ingdal.

Powered by Labrador CMS