Over 3000 innsatte i norske fengsler i mai

I mai var det 3060 innsatte i norske fengsler, og det ble iverksatt 555 straffegjennomføringer i samfunnet. I tillegg sto 272 personer i soningskø.

Publisert

Det er mer enn dobbelt så mange som står i kø i dag, enn hva det var for ett år siden, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

I fjor var det 146 personer som sto i soningskø i mai. I tillegg var det ti personer som avventet soning med fotlenke, mens det i år er 14.

Av de 555 straffegjennomføringene i mai, var 311 av dem iverksettelser av fotlenke.

Mer enn én av fire, 26 prosent av de innsatte, er utlendinger. 5 prosent er kvinner, og 25 prosent sitter i varetektsfengsel, viser tallene.

Av de domfelte som startet samfunnsstraff i mai, er 44 prosent dømt før trafikklovbrudd, 13 for økonomisk kriminalitet og 10 prosent for vold.

Powered by Labrador CMS