Mehl bruker 55 millioner på satsing i Skien fengsel

Regjeringen ønsker å etablere en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer i Skien fengsel. – Kjempeviktig, sier justisministeren.

Publisert

Kvinners psykiske helsetilbud i norske fengsler er blitt kritisert som mangelfull i en årrekke. Det har fått stort fokus i år etter selvmord i Bredtveit kvinnefengsel.

Skien fengsel er blitt omgjort til et rent kvinnefengsel blant annet for å avlaste den kritiske situasjonen på Bredtveit. Nå foreslår regjeringen å opprette en egen forsterket avdeling der. Det skal gi de innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer et bedre tilbud.

– Det er kjempeviktig at vi får på plass dette. Det har vært en ulikhet mellom kvinner og menn i norske fengsler som vi må jobbe for å tette, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Regjeringen vil sette av 55 millioner kroner i statsbudsjettet til tiltaket. Helsevesenet og kriminalomsorgen skal jobbe sammen i den nye avdelingen for å følge opp de innsatte.

– Kritisk

Mehl viser til at selv om kvinner utgjør en liten andel av de innsatte, utgjør de en forholdsmessig stor andel av de innsatte som sliter med selvskading eller andre psykiske problemer.

– Jeg mener situasjonen for kvinner i norske fengsler har vært kritisk i mange år, sier Mehl.

– Det er en stor utfordring at mange innsatte har store psykiske utfordringer. Noen får hjelp av spesialisthelsetjenesten, mens noen må følges opp i fengselet. Det må vi gjøre på en bedre måte, sier Mehl.

I mai åpnet en tilsvarende avdeling for menn på Ila fengsel. Mehl sier hun er åpen for å opprette flere slike avdelinger hvis de fungerer godt.

– Jeg er glad for at vi har fått det på Ila, og at vi nå kan opprette det for kvinner. Det vil kunne avlaste det nasjonale trykket, sier Mehl.

Skal få samme tilbud som andre

Avdelingen på Skien skal ifølge regjeringen bidra til bedre oppfølging og til å redusere langvarig isolasjon for innsatte. De skal heller være på en felles, skjermet avdeling der kriminalomsorgen og helsetjenesten sammen kan gi et bedre tilbud.

– En ny avdeling for de mest sårbare kvinnene med psykiske lidelser er et sårt tiltrengt løft for kvinnesoning. Kvinner har i mange år hatt dårligere soningsforhold enn menn. Dette er et nytt, viktig steg etter at Skien fengsel ble omgjort til kvinnefengsel i juni, sier Mehl.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at de innsatte skal få samme helsetjenester som alle utenfor murene.

– Med den nye avdelingen i Skien fengsel vil vi legge til rette for et godt helsetilbud til de kvinnelige innsatte, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Powered by Labrador CMS